VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 czerwca 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 27 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

szukaj pnForum ostatnie posty Uwaga: Zarejestrowani użytkownicy są zawiadamiani o nowych postach Uwaga: Zarejestrowani użytkownicy są zawiadamiani o nowych postach

poprzedni temat Drukuj temat do nowego tematu

Forum ::  BHP i Prawo Pracy ::  PORADY ::  szkolenie bhp dla pracownika
Moderowany przez: xtd, bhpekspert

Do dołu 

szkolenie bhp dla pracownika

Kasioczek Wysłany: 19.04.2004, 13:36
Młodszy użytkownik
Młodszy użytkownik
Kasioczek

Zarejestrowany:
19-04-2004 - 00:00
Postów: 1

Status: offline
ostatnia wizyta: 15.11.07
Zatrudniam jednego pracownika, w jaki sposob moge mu przeprowadzić szkolenie bhp?chyba w firmie zewnętrznej?jaki jest to koszt? bo chyba sama nie moge tego zrobić? icon_cool icon27
Top  Profil wyślij PM
 
onna29 Wysłany: 02.05.2004, 14:26
Młodszy użytkownik
Młodszy użytkownik
onna29

Zarejestrowany:
02-05-2004 - 00:00
Postów: 2

Status: offline
ostatnia wizyta: 30.11.99
powinna to zrobic osoba majaca uprawnienia. jak chcesz dam ci namiar do takiego inspektora bhp-kiedys u mnie w firmie robil takie szkolenie.

pzdr

a.
Top  Profil wyślij PM
 
Prawo Wysłany: 03.05.2004, 11:11
Młodszy użytkownik
Młodszy użytkownik
Prawo

Zarejestrowany:
21-06-2002 - 00:00
Postów: 7

Status: offline
ostatnia wizyta: 30.11.99
Szkolenie pracownikówPrzepis art. 2373 par. 1 kodeksu pracy stanowi, iż nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Par. 2 tego artykułu precyzuje, iż to pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w tym zakresie.Szkolenia, o których mowa, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szczegółowo reguluje to rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285) wydane na podstawie art. 2375 k.p.Szkolenie bhp prowadzone jest jako szkolenie wstępne oraz tzw. szkolenie okresowe.Działalność szkoleniowa w dziedzinie bhp prowadzona jest przez pracodawców, a na ich zlecenie także przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności na podstawie odrębnych przepisów.Jeśli pracodawca zdecyduje się na samodzielne prowadzenie poszczególnych rodzajów szkolenia, jest zobowiązany zapewnić:l programy poszczególnych rodzajów szkolenia dla określonych grup stanowisk,l programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu - w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,l wykładowców i instruktorów o wysokich kwalifikacjach, odpowiednich do realizowanych programów szkolenia,l odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,l wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,l właściwy przebieg szkolenia i doskonalenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie egzaminów i rejestrów wydanych zaświadczeń.Jak wynika z przepisu ust. 2 par. 1 rozporządzenia, szkolenie pracodawcami pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności.Zgodnie z omawianymi przepisami szkolenie wstępne obejmuje:l szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny),l szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy),l szkolenie wstępne podstawowe (szkolenie podstawowe).Instruktaż ogólnyInstruktaż ogólny zawsze musi poprzedzać dopuszczenie pracownika do pracy. Oznacza to, iż przechodzą go wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy.Instruktaż ogólny prowadzą pracownicy służby bhp albo pracodawcy lub pracownicy wyznaczeni przez pracodawcę, posiadający ukończone aktualne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Instruktaż stanowiskowyW odróżnieniu od instruktażu ogólnego, tzw. instruktaż stanowiskowy przeprowadza się jedynie w odniesieniu do:l pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, których charakter pracy będzie się wiązał z bezpośrednimi kontaktami z produkcją i jej kontrolą lub z narażeniem na zagrożenia zawodowe,l pracowników przenoszonych na wymienione stanowiska oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenie do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia lub niebezpiecznym oraz nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń,l uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie.Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony (ust. 4 par. 11 rozporządzenia). Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.Również instruktaż stanowiskowy musi poprzedzać dopuszczenie do wykonywania pracy na określonym stanowisku.Jeśli pracownik zatrudniony jest na kilku stanowiskach pracy, powinien przejść instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk.Szkolenie podstawoweZgodnie z ust. 2 par. 13 rozporządzenia, szkolenia podstawowe odbywają się w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku:l osoby będące pracodawcami,l osoby kierujące pracownikami, nie wymienione w pkt. 1, w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie, brygadziści,l pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,l projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych,l technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni,l pracownicy służby bhp,l inni pracownicy nie wymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.Z istoty tej regulacji wynika, że szkolenie podstawowe nie obejmuje wszystkich pracowników (zasadniczo nie dotyczy ono pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, których charakter nie wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne).Zwolnione są z obowiązku odbycia szkolenia podstawowego osoby posiadające zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwenci studiów wyższych o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także osoby posiadające kwalifikacje określone dla inspektorów pracy w odrębnych przepisach.Zaznaczyć należy, iż na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.Wykaz tych stanowisk określa pracodawca. Regulacja w tym zakresie powinna znaleźć się w regulaminie pracy.Szkolenie okresowePewną kontynuacją szkolenia wstępnego jest szkolenie okresowe. Obejmuje ono tylko tych pracowników, którzy podlegają szkoleniu podstawowemu.Jednak w przeciwieństwie do szkolenia podstawowego, które może być prowadzone w formie instruktażu, seminarium lub kursu, szkolenie okresowe może mieć też formę samokształcenia kierowanego. Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego ustala pracodawca, po porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka nie działa u danego pracodawcy, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, wybranymi w tym celu przez załogę w trybie przyjętym w danym zakładzie pracy.W myśl par. 16 rozporządzenia szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy jest to stanowisko, na którym występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz na rok. Natomiast szkolenie pozostałych osób objętych szkoleniem okresowym powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.Regulamin pracy obowiązujący u danego pracodawcy powinien zawierać stosowne postanowienia co do częstotliwości szkoleń okresowych.Ukończenie przez pracownika szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia podstawowego lub okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziany dla określonego stanowiska pracy uważa się za równoznaczne z ukończeniem tego szkolenia.Pracodawcy powinni pamiętać, iż:l odbycie przez pracownika tzw. instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych,l ukończenie przez pracownika szkolenia podstawowego oraz okresowego powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia, a odpis zaświadczenia należy przechowywać w aktach osobowych pracownika (część B akt).Źródło: Gazeta prawna
Top  Profil wyślij PM Strona domowa
 


Obecnie na forum znajduje się::
i 0 gość

Ta lista bazuje na wykazie użytkowników aktywnych w ostatnich 10 minutach


Powered by pnForum Wersja 2.6
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,4337809085846 sekund.