OFERTY PRACY

Oferty pracy

 


 Oferta 1

Wykładowców z  uprawnieniami pedagogicznymi do prowadzenia zajęć na Studiach Podyplomowych BHP w Warszawie, Krakowie, Kielcach,Wrocławiu

Pracodawca: BHP-EKSPERT

Siedziba Firmy 31-752 Kraków ul.Mrozowa 6
Oferta - aktualna do czasu usunięcia z witryny
BHP-EKSPERT Zatrudni  osoby zamieszkałe w  Kielcach , Warszawie, Wrocławiu, Krakowie  do prowdzenia zajęć na Studiach Podyplomowych BHP

Tematyka

Regulacje prawne ochrony pracy
System ochrony pracy w Polsce
Rola organów kontrolnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy
Wypadki - prowadzenie dokumentacji
Metody pracy służb BHP 
Profilaktyka medyczna  -  pierwsza pomoc przedlekarska
Szkolenia z metodyki  prowadzenia szkoleń i kursów   -  pedagogika i psychologia
Organizacja i metody szkoleń  BHP
Wymagania dla  obiektów i pomieszczeń pracy
Systemy Ochrony przeciwpożarowej
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe  występujące na stanowiskach pracy
Warsztaty nad doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwm  
Prowadzenia Auditu przed wprowadzeniem  systemu zarządzania bezpieczeństwem
Normy obowiązujące w tym OHSAS  w systemie zarządzania bezpieczeństwem
Sposoby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego  

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na poniższy adres bhpekspert@gmail.com wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w BHP-EKSPERT; (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883)

 •  Uwaga TELEFONICZNYCH INFORMACJI NIE UDZIELAMY  OFERTA 2


  ZATRUDNIMY Wykładowców do prowadzenia szkoleń i doradztwa z zakresu:
  PODATKÓW
  UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  OCHRONY ŚRODOWISKA 


 • Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres   
  bhpekspert@gmail.com  wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w BHP-EKSPERT; (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883)

 • OFERTA 3

  Pracodawca: BHP-EKSPERT Agencja Usług BHP
  31-752 Kraków ul.Mrozowa 6
  Oferta aktualna - do czasu zdjęcia zwitryny
  BHP-EKSPERT Zatrudni
  Wykładowców  z uprawnieniami pedagogicznymi / po studiach podyplomowych pedagogicznych /z Katowic i okolicy do prowadzenia szkoleń na terenie Katowic
  Specyfika pracy - to  tylko prowadzenie  szkoleń, szkolenia codziennie na okrągło

  Tematyka szkoleń
  Regulacje prawne ochrony pracy
  System ochrony pracy w Polsce
  Rola organów kontrolnych w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy
  Wypadki - prowadzenie dokumentacji 
  Profilaktyka medyczna  -  pierwsza pomoc przedlekarska
  Wymagania dla  obiektów i pomieszczeń pracy
  Systemy Ochrony przeciwpożarowej
  Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe  występujące na stanowiskach pracy
  Sposoby przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego
 • Uwaga - Telefonicznych informacji nie udzielamy
 • Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na poniższy adres bhpekspert@gmail.com wraz z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w BHP-EKSPERT; (zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997 r. O Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883)