VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 22 kwietnia 2018
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 35 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Prawa i obowiązki pracownika - obowiązki i prawa w zakresie BHP ID81

Strona: 1/3
(1224 wszystkich słów w tym tekście.)
(7746 raz(y) oglądano.)  Strona gotowa do druku
Ochrona życia lub zdrowia pracownika Prawo niewykonywania pracy Pracownik, który uzna, że warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, może odmówić wykonywania pracy bez narażenia się z tego tytułu na negatywne konsekwencje. Artykuł 210 kodeksu pracy zapewnia pracownikowi możliwość obrony swoich interesów w sytuacji lekceważenia przez pracodawcę obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim, pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy w przypadku, gdy: - warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, - wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. O powstaniu takiej sytuacji pracownik musi niezwłocznie zawiadomić przełożonego. Powyższe prawo przysługuje tylko pracownikom. Oznacza to, iż nie mogą z niego korzystać inne osoby, zwłaszcza wykonujące pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia, np. żołnierze czy policjanci. Tylko przy zagrożeniu życia lub zdrowia Nie każde naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy usprawiedliwia pracownika, który zdecydował się nie wykonywać powierzonej mu pracy, a tylko takie, które stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia. Oceny sytuacji dokonuje sam pracownik. Jednak może się to wiązać dla niego z pewnym ryzykiem, jeśli jego ocena stanu naruszenia bhp i rozmiarów zagrożenia okaże się błędna. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zaistniałego zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, musi jednak niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia (jeśli zajdą sytuacje określone w art. 210 ust. 1 i 2 k.p., usprawiedliwiające takie postępowanie) pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Niedyspozycja psychofizyczna pracownika W myśl art. 210 ust. 4 k.p., pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego aktualny stan nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. Wymaga to jednak wcześniejszego zawiadomienia przełożonego. Przepisy nie wymagają, aby stan niedyspozycji psychofizycznej pracownika musiał potwierdzić lekarz. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej wymienia załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287). Należą do nich m.in. prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu, prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, prace maszynisty maszyn wyciągowych, pilota morskiego, prace przy technicznej obsłudze wodowania statków, prace na wiaduktach i mostach, prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, prace kontrolera ruchu lotniczego, kierowcy autobusowego itp. Rozporządzenie wymienia 36 rodzajów prac, przy których wykonywaniu sprawność psychofizyczna pracownika ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa pracownika i innych osób. Za czas powstrzymania się od pracy ze względu na niedyspozycję psychofizyczną pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Zgodnie z art. 210 ust. 5 k.p., prawa do powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia nie mają pracownicy, do których obowiązków należy ratowanie życia ludzkiego lub mienia. Do tej grupy pracowników należą głównie osoby zatrudnione w ratownictwie morskim lub górniczym oraz strażacy.
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 20 maja 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0355539321899 sekund.