VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 34 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: Ochrona Środowiska

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123   >

Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:03 | 8433 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w prawie ochrony środowiska
Ochrona Środowiska
Mała szkoda w przyrodzie, duży kłopot dla przedsiębiorcy

Na pytania czytelników Rzeczpospolita odpowiadała ekspertka w zakresie ochrony środowiska

¦ Co muszę zrobić, jeżeli działalność mojej firmy spowoduje bezpośrednie zagrożenia szkodą w środowisku?

 

W takiej sytuacji musi pan niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze w celu zapobieżenia szkodzie lub jej zmniejszeniu. Przede wszystkim trzeba będzie wyeliminować lub ograniczyć szkodliwe emisje.

¦ Co mam zrobić w sytuacji, gdy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, mimo przeprowadzonych działań zapobiegawczych, nie zostało zażegnane, a nawet wystąpiła szkoda w środowisku?
Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:03 | 8425 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : USTAWA z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ochrona Środowiska

1) Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2007 r. nr 75, poz. 493

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1

Ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku.

Art. 2

1. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku:
1) spowodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko szkody w środowisku;
2) spowodowanych przez inną działalność niż ta, o której mowa w pkt 1, podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli dotyczą gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska.

2. Przepisy ustawy stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkody w środowisku, wywołanych emisją rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego między bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku a działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska.
Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 22497 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie
Ochrona Środowiska
Zmiany w postępowaniu oceniającym wpływ przedsięwzięć budowlanych na otoczenie

Decyzja środowiskowa będzie ważna nie dwa, lecz cztery lata. Na jej wydanie urzędnicy będą mieli około 100 dni. To dwie z wielu zmian, jakie już wkrótce czekają przedsiębiorców

W Sejmie zakończyły się prace nad nowelizacją prawa ochrony środowiska. Musi ją jeszcze podpisać prezydent, a następnie powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. Vacatio legis większości przepisów wynosi trzy miesiące. Zmiany wejdą więc wżycie w wakacje.

- Mają one przede wszystkim ułatwić uzyskanie tej decyzji oraz uprościć postępowanie poprzedzające jej otrzymanie. Niektóre z nich budzą ogromne emocje -mówi Artur Ławicki, zastępca dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska.
Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 5359 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Firma musi sfinansować naprawę szkód wyrządzonych przyrodzie
Ochrona Środowiska
Firma musi sfinansować naprawę szkód wyrządzonych przyrodzie

Można pociągnąć przedsiębiorcę do odpowiedzialności za spowodowanie szkód w środowisku, a nawet zagrożenie nimi. Od 30 kwietnia obowiązuje ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Nowe przepisy mają zapewnić realizację zasady europejskiego prawa ochrony środowiska - polluter pays, czyli zanieczyszczający płaci. Wprowadzają one unijną dyrektywę 2004/35 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Nakładają więcej obowiązków na firmy, których działalność stwarza duże zagrożenie ekologiczne bądź szkodzi gatunkom lub siedliskom chronionym. Teraz prowadzący działalność, która przyczyniła się do powstania szkody bądź zagrożenia,ponoszą koszty działań zarówno profilaktycznych, jak i służących naprawieniu szkód.

Przedsiębiorcy muszą więc bacznie uważać, czy ich działalność nie powoduje zmian w środowisku. Nowe regulacje są bowiem znacznie bardziej restrykcyjne od dotychczasowych. Do 29 kwietnia zakłady odpowiadały przede wszystkim za katastrofy ekologiczne - np. wyciek szkodliwej substancji z instalacji. Teraz problemem może okazać się nawet spadek populacji występującego w pobliżu gatunku roślin bądź zmniejszenie się w okolicy liczby ptasich gniazd.
Autor : Prawo dnia 16-05-2007 - 07:02 | 8453 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : PRTR Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
Ochrona Środowiska
Nowelizacja prawa ochrony środowiska zawiera ważne dla przedsiębiorców szczegóły dotyczące funkcjonowania europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń. Obowiązki z tym związane mają już od 1 stycznia 2007 r. niektóre większe zakłady

Od 1 stycznia 2007 r. emisje substancji do powietrza i wody oraz przekazywanie odpadów z dużych instalacji przemysłowych powinno być podawane w raportach w ramach europejskiego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (w skrócie E-PRTR, ang. European Pollutant Release and Transfer Register). Wymaganie to zostało wprowadzone przez rozporządzenie 166/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 stycznia 2006 r. Terminy i miejsca składania raportów w Polsce uszczegółowia ostatnia nowelizacja prawa ochrony środowiska (z 26 kwietnia 2007 r.).
Autor : God dnia 05-04-2007 - 23:24 | 5960 raz(y) oglądano.
EMISJE CO2 : UWAGA KPRU CO2 na lata 2005-2007 będzie zmienione
Ochrona Środowiska
Ministerstwo Środowiska na stronie zamieściło bardzo poważną informacje dotycząca zmian rozporządzenia


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2005-2007 oraz wykazu instalacji czasowo wykluczonych ze wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 rAutor : God dnia 26-03-2007 - 21:11 | 11135 raz(y) oglądano.
EMISJE CO2 : Komisja Europejska obcięła dla Polski limity emisji CO2
Ochrona Środowiska
W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą KPRU

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji Gazów Cieplarnianych, zgłoszonego przez Polskę zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady na lata 2008-2012 (KPRU 2).Autor : God dnia 20-03-2007 - 21:03 | 21824 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Jak rozliczyć się za zużyte opakowania
Ochrona Środowiska
Przedsiębiorcy, przedkładając roczne sprawozdanie za wprowadzone do obrotu opakowania, muszą się pierwszy raz rozliczyć zarówno z ich odzysku, jak i recyklingu. Dotyczy to tych, którzy wprowadzili w 2006 r. na rynek towary w opakowaniach. Szok finansowy mogą przeżyć przedsiębiorcy nieoddający zużytych opakowań do odzysku i recyklingu. Będą też musieli wypełnić więcej formularzy niż do tej pory. Z obowiązku sprawozdawczego trzeba się wywiązać do końca marca, mija też wtedy termin na wniesienie opłaty produktowejAutor : God dnia 12-03-2007 - 11:22 | 5909 raz(y) oglądano.
EMISJE CO2 : Niższe limity emisji mogą zmniejszyć przychody przedsiębiorstw
Ochrona Środowiska
środa, 07 lutego 2007

Bruksela chce zmniejszyć limity emisji dwutlenku węgla dla naszego przemysłu aż o 30 proc. - dowiedziała się nieoficjalnie "Rzeczpospolita". Dla wielu polskich firm oznacza to konieczność zmniejszenia produkcji, a w efekcie niższe zyski.


ImagePolska chce, by w latach 2008 - 2013 roczny limit emisji dwutlenku węgla wyniósł prawie 280 mln ton. To o 75 mln ton więcej, niż wynosiła emisja przemysłu w 2005 roku. Komisja Europejska uznała polskie żądania za zbyt wygórowane i może zmniejszyć uprawnienia dla naszych przedsiębiorstw aż o 30 proc. W efekcie limity dla całego polskiego przemysłu byłyby jeszcze niższe niż obecnie.

Autor : God dnia 06-03-2007 - 21:34 | 7526 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Pamiętaj o ekologicznych sprawozdaniach
Ochrona Środowiska
W MARCU ROZLICZ SIĘ Z INSPEKTOREM, MARSZAŁKIEM I FUNDUSZEM

Pamiętaj o ekologicznych sprawozdaniach

Bardzo wielu przedsiębiorców musi w marcu pamiętać o ekologicznych rozliczeniach. W tym roku pierwszy raz będą składać sprawozdania głównemu inspektorowi ochrony środowiska wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny

Koniec pierwszego kwartału to przede wszystkim, choć nie tylko, czas przesyłania sprawozdań i rozliczania się z opłat za 2006 r. Muszą o tym pamiętać wszyscy przedsiębiorcy objęci różnymi środowiskowymi przepisami.
Autor : god dnia 10-02-2007 - 08:53 | 5334 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Przedsię­biorstwem przyjaznym środowisku
Ochrona Środowiska
Przedsię­biorstwem przyjaznym środowisku" została firma Mittal Steel Poland.

Rozstrzygnięto VIII edycję Narodowego Konkursu Ekologicz­nego „Przyjaźni środowisku'". Laureatem konkursu w kategorii „Przedsię­biorstwo przyjazne środowisku" została firma Mittal Steel Poland.Autor : god dnia 30-11-2006 - 09:07 | 4786 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Znów więcej za zanieczyszczanie bez pozwolenia
Ochrona Środowiska
OD PRZYSZŁEGO ROKU WYŻSZE OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Znów więcej za zanieczyszczanie bez pozwolenia
W 2007 r. niektórzy przedsiębiorcy zapłacą więcej za korzystanie ze środowiska. Aż dwa razy wyższe niż w 2006 r. będą tzw. opłaty podwyższone

Przedsiębiorcy płacą opłaty podwyższone za brak wymaganego pozwolenia na korzystanie ze środowiska (zgodnie z art. 292 prawa ochrony środowiska). Trzeba je płacić za: - wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów, -pobór wód, - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Autor : prawo dnia 17-10-2006 - 03:52 | 8316 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska Początki działania Inspekcji Ochrony Środowiska sięgają września 1980 r., kiedy to na mocy nowej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Te akty prawne stworzyły podstawy dla działania inspekcji i wdrożenia jednolitego systemu kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska oraz badania stanu środowiska w skali całego kraju.Autor : prawo dnia 23-08-2006 - 22:01 | 6331 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : OCHRONA SRODOWISKA - system przydzialu uprawnien
Ochrona Środowiska

Hinduski magnat zgarnie najwięcej

Mittal Steel Poland wypuścił do atmosfery dwa razy mniej dwutlenku węgla, niż wynoszą przyznane tej firmie limity. Nadwyżkę może sprzedać i zarobić w ten sposób pół miliarda złotych. Innym przedsiębiorstwom uprawnień do emisji gazów zabrakłoAutor : kierowcy dnia 07-08-2006 - 08:47 | 5161 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Prawo Ochrony Środowika
Ochrona Środowiska
OCHRONA ŚRODOWISKA
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
Dz.U. Nr 129, poz. 902, z dnia 19.07.2006Autor : bhpekspert dnia 24-05-2006 - 21:53 | 6059 raz(y) oglądano.
EMISJE CO2 : Cena uprawnień do emisji
Ochrona Środowiska 23 maja 2006 Cena uprawnienia do emisji CO2 wzrosła dziś czwarty dzień z rzędu, osiągając na giełdzie ECX ICE poziom 19,60 €/tonę (kontrakt futures z dostawą w grudniu 2006), natomiast na giełdzie Powernext 19,10 €/tonę (kontrakt spot). Giełdy ECX ICE i Nord Pool odnotowały wzrost wolumenu obrotu. Czytaj więcej...: http://www.evoconsus.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=640&Itemid=7W 7Autor : bhpekspert dnia 23-05-2006 - 11:31 | 6994 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt KPRU na lata 2008-20012
Ochrona Środowiska Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla w drugim okresie rozliczeniowym (lata 2008 - 2012).

Autor : bhpekspert dnia 04-04-2006 - 20:53 | 7685 raz(y) oglądano.
EMISJE CO2 : Uprawnieniami do emisji można handlować
Ochrona Środowiska Gdyby kilkanaście lat temu zapytać, co kto sądzi o handlu emisjami odpowiedzią byłyby pewnie wielkie ze zdziwienia oczy. Dzisiaj jest to omalże dyżurny temat rozmów prowadzonych w branżach przemysłowych, na rządowych korytarzach, a nawet karta przetargowa w rozgrywkach politycznych. Tymczasem sprawa handlu emisjami nie „wybuchła” ostatnio, a rozpędu nabiera przynajmniej od słynnego Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r.

Autor : bhpekspert dnia 10-11-2005 - 06:27 | 7557 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Unijne dotacje dla firm na ochronę środowiska
Ochrona Środowiska
PRZYKŁAD Firma produkująca środki opatrunkowe i parafarmaceutyki,ma problemy z utrzymaniem norm w zakresie ochrony środowiska (główny problem to gospodarka odpadami). Zamierzam pozyskać fundusze strukturalne na niezbędne inwestycje w tym zakresie. Kiedy będzie można składać wnioski i jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?Autor : bhpekspert dnia 31-10-2005 - 10:04 | 22327 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : POZWOLENIE ZINTEGROWANE Wykonujemy wnioski
Ochrona Środowiska
Przedsiębiorcy prowadzący instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, są zobowiazani do uzyskania tak zwanego pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 201 ustawy ? Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Autor : bhpekspert dnia 27-09-2004 - 11:58 | 8307 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Huta.Produkcja.Ochrona ¦rodowiska
Ochrona Środowiska Wzrost produkcji stali oznacza większe zanieczyszczenie powietrza


W I połowie tego roku dawna Huta im. Tadeusza Sendzimira wyemitowała do atmosfery o ponad 170 ton pyłu więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyższa emisja zanieczyszczeń tłumaczona jest wzrostem produkcji stali.
Autor : vademecum dnia 20-05-2004 - 08:11 | 14615 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Unijne normy ochrony środowiska - znaczenie dla sektora MŚP
Ochrona Środowiska Ochrona środowiska to jeden z priorytetów Unii, która "dorobiła się" w tym obszarze dziesiątek dyrektyw ograniczających emisję spalin, ścieków, szkodliwych substancji itp. Państwa członkowskie wcielają te dyrektywy do swojego krajowego ustawodawstwa. I to samo robi Polska już od kilku lat. Jednak kilku nakazów i zakazów - tych, których wdrożenie kosztuje najwięcej - w Polsce jeszcze nie wprowadzono. Stanie się to jednak w ciągu najbliższych lat.Autor : emerytura1 dnia 23-04-2004 - 07:44 | 5607 raz(y) oglądano.
artykułów : Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Ochrona Środowiska Ujednolicony tekst ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw:
z 2001 r. nr 63, poz. 638,
z 2003 r. nr 7, poz. 78,
z 2004 r. nr 11, poz. 97.

W tekście ustawy występują dość często przepisy oznaczone identyczną numeracją. Jednym z nich jest np. art. 2. Jego wersja niezaznaczona pogrubionym drukiem oznacza, że obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r.; jego wersja zaznaczona pogrubionym drukiem oznacza, że wejdzie w życie z dniem akcesji, czyli 1 maja 2004 r.

Ten sam mechanizm odczytywania dotyczy wszystkich "podwójnych" przepisów, ich podwójnych fragmentów, przepisów dodanych, tytułów.

Oto ujednolicona wersja ustawy.Autor : prawo dnia 22-04-2004 - 23:26 | 6029 raz(y) oglądano.
artykułów : O opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Ochrona Środowiska Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Ujednolicony tekst ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw:
z 2001 r. Nr 63, poz. 639,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 7, poz. 78.

Ponadto uwzględniono Monitor Polski z 2003 r. nr 41, poz. 601, w którym minister środowiska podał maksymalne stawki opłat produktowych na 2004 r. Są one wpisane do ujednoliconego tekstu ustawy.

Oto ujednolicona wersja ustawy.Autor : prawoochrony dnia 18-03-2004 - 02:45 | 8077 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : IPPC ? pozwolenie zintegrowane
Ochrona Środowiska Przedsiębiorcy prowadzący instalację, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, są zoobowiązani do uzyskania tak zwanego pozwolenia zintegrowanego zgodnie z art. 201 ustawy ? Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.Autor : prawoochrony dnia 27-01-2004 - 06:48 | 7055 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : BAT Pozwolenia zintegrowane
Ochrona Środowiska Ochrona środowiska. Pozwolenia zintegrowane na korzystanie ze środowiska.

Zaledwie osiem polskich firm uzyskało dotychczas pozwolenia zintegrowane i może działać zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie ochrony środowiska. Takie pozwolenie musi uzyskać jeszcze ponad 2 tys. firm. Wiele z nich ma na to jeszcze tylko kilka miesięcy. W przeciwnym razie grozi im zamknięcie działalności. O skali przedsięwzięcia świadczą wydatki na dostosowanie tych przedsiębiorstw do wymogów ekologicznych, które szacuje się na ok. 100 mld zł.

Autor : abecadlo dnia 03-01-2004 - 19:01 | 4731 raz(y) oglądano.
artykułów : Odpady
Ochrona Środowiska Opony do odzysku

Zmieniają się trzy załączniki do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.


(Czytaj więcej... 'Odpady' |211 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany dnia 12-11-2003 - 10:01 | 6084 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Wykaz aktualnych aktów prawnych w gospodarce odpadami
Ochrona Środowiska Wykaz aktualnych aktów prawnych w gospodarce odpadami
Firmy zagospodarowujące odpady
Giełda odpadówAutor : inspekcjapracy dnia 28-10-2003 - 06:37 | 4567 raz(y) oglądano.
artykułów : Ochrona Środowiska - późniejszy termin pozwolenia zintegrowanego
Ochrona Środowiska OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Dz.U. Nr 177, Poz.1736 , z dnia 14.10.2003Autor : bhpekspert dnia 11-10-2003 - 16:50 | 4957 raz(y) oglądano.
OCHRONA ŚRODOWISKA : Ochrona Środowiska Nowe Przepisy
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska Nowe Przepisy

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 1 września 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji Dz.U. Nr 163, Poz.1584 , z dnia 18.09.2003 ZBÓR PRZEPISÓW Tutaj otwórz

<   123   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,5305650234222 sekund.