VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Temat: BHP PRZEPISY

Teksty opublikowane w tym temacie.

<   123456789   >

Autor : bhpekspert dnia 23-12-2003 - 01:09 | 4802 raz(y) oglądano.
artykułów : Więcej wypadków !! - większa składka do ZUS ! ! !
BHP PRZEPISY Do końca stycznia 2004 r. każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 10 osób musi złożyć do ZUS informację o tym, ile chorób zawodowych i wypadków odnotowano w 2003 r. na terenie jego zakładu pracy i jakie są tego konsekwencje. Podobne deklaracje trzeba będzie składać jeszcze w latach 2005 i 2006.Autor : przepisyogolne dnia 11-11-2003 - 23:23 | 15948 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowy protokół powypadkowy obowiązuje od 11.11.2003
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 3 października 2003 r.
w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Autor : bhpekspert dnia 30-10-2003 - 09:55 | 4774 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne wchodzące w życie 31.10.2003
BHP PRZEPISY Nowe akty prawne wchodzace wzycie 31.10.2003
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji dc Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Dz.U. Nr 178, Poz.1740 , z dnia 16.10.2003Autor : Anita dnia 14-10-2003 - 00:10 | 5353 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Ustawa o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności
BHP PRZEPISY USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw 1)
(Dz. U. Nr 170, poz. 1652)
Autor : inspekcjapracy dnia 10-10-2003 - 00:00 | 14751 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : OBWIESZCZENIE Ogólne przepisy BHP i inne nowe przepisy
BHP PRZEPISY Nowe Przepisy OBWIESZCZENIE Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 169, Poz.1650 , z dnia 29.09.2003Autor : inspekcjapracy dnia 28-09-2003 - 17:05 | 5236 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe przepisy
BHP PRZEPISY Nowe przepisy

ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Dz.U. Nr 47, poz. 401, z dnia 19.03.2003

(Czytaj więcej... 'Nowe przepisy' |259 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : inspekcjapracy dnia 25-09-2003 - 04:30 | 4874 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : PORADNIK PRACODAWCY
BHP PRZEPISY
PORADNIK PRACODAWCY

Stosunek pracy
RÓWNE TRAKTOWANIE, ZAKAZ DYSKRYMINACJI ORAZ MOBBINGU W STOSUNKACH PRACY
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA
CZAS PRACY
URLOPY WYPOCZYNKOWE
UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
BEZPIECZEŃSTWO l HIGIENA PRACY
CZYNNOŚCI NADZORCZO-KONTROLNE PAŃSTWOWEJ

(Czytaj więcej... 'PORADNIK PRACODAWCY' |1055 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : prawo dnia 15-09-2003 - 10:29 | 7804 raz(y) oglądano.
artykułów : Zatrudnianie pracowników tymczasowych
BHP PRZEPISY Z początkiem przyszłego roku wejdzie w życie nowa ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych uchwalona przez parlament 9 lipca 2003 r. (na dzień oddania do druku – tekstu jeszcze nie opublikowano). Tym aktem prawnym wprowadzana jest nowa forma zatrudniania, która może okazać się interesująca dla wielu pracodawców.Autor : bhpekspert dnia 11-09-2003 - 06:06 | 5354 raz(y) oglądano.
artykułów : Projekty zmian w kodeksie pracy 5
BHP PRZEPISY KONIEC Z ANEKSOWANIEM UMÓW NA CZAS OKREŚLONYAutor : bhpekspert dnia 11-09-2003 - 06:02 | 4732 raz(y) oglądano.
artykułów : Projekty zmian w kodeksie pracy 6
BHP PRZEPISY WIĘKSZA OCHRONA PRZED DYSKRYMINACJĄAutor : bhpekspert dnia 26-07-2003 - 06:37 | 5930 raz(y) oglądano.
artykułów : Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem p.poż
BHP PRZEPISY Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)


Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138)


Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

Autor : bhpekspert dnia 26-07-2003 - 06:15 | 4395 raz(y) oglądano.
artykułów : BHP na stanowiskach z atmosferą wybuchową
BHP PRZEPISY Nowe
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
(Dz. U. Nr 107, poz. 1004)
Autor : prawo24 dnia 17-07-2003 - 05:18 | 15698 raz(y) oglądano.
artykułów : Praca w nocy – komentarz do Kodeksu pracy
BHP PRZEPISY Zasadniczo praca wykonywana jest w ciągu dnia. Jednak na niektórych stanowiskach i u niektórych pracodawców istnieje konieczność zatrudniania pracowników w nocy. Takie osoby mają szczególne uprawnienia dotyczące wynagradzań.Autor : wypadki dnia 09-07-2003 - 02:02 | 13685 raz(y) oglądano.
artykułów : Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
BHP PRZEPISY Jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy?Autor : zmiany dnia 08-07-2003 - 14:48 | 5219 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : WYPADKI W DRODZE DO LUB Z PRACY Podstawa prawna świadczeń
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. osoby, które ulegną wypadkowi w drodze do lub z pracy, mają prawa do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Autor : zawodowe dnia 08-07-2003 - 01:22 | 5799 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
BHP PRZEPISY JEST ROZPORZĄDZENIE DO USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
Pracodawca powiadamia pisemnie


Autor : przepisyogolne dnia 07-07-2003 - 00:12 | 5147 raz(y) oglądano.
artykułów : Prawo pracy od 1 lipca 2003 roku
BHP PRZEPISY Co się zmieniło w prawie pracy od 1 lipca 2003 roku?

Zmiany w zwolnieniach grupowych

Jeszcze do 1 lipca 2003 r. obowiązywały zasady, zgodnie z którymi wszystkim pracownikom zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracodawca musi wypłacać odprawy. Ich wysokość zależna jest od łącznego stażu pracy zwalnianego pracownika. Od 1 lipca 2003 r. weszła w życie zmiana wprowadzona 26 lipca 2002 r. Zmiany te są dość szeroko zakrojone.

Autor : inspekcjapracy dnia 06-07-2003 - 16:06 | 16906 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Przepisy BHP CIOP
BHP PRZEPISY Przepisy BHP na stronie Centralnego Instytutu Ochrony PracyAutor : prawo dnia 05-07-2003 - 06:06 | 8660 raz(y) oglądano.
artykułów : Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
BHP PRZEPISY Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem?

Kiedy zwalniany pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy?

Autor : inspekcjapracy dnia 05-07-2003 - 05:46 | 11496 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zwolnienia grupowe
BHP PRZEPISY Co to jest zwolnienie zbiorowe?

Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje:


(Czytaj więcej... 'Zwolnienia grupowe' |1729 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : zmiany dnia 02-07-2003 - 06:05 | 5161 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Wchodzą w życie od 1 lipca 2003
BHP PRZEPISY Następujące przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2003.Autor : zmiany dnia 01-07-2003 - 21:30 | 6009 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Co się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 Wyjaśnienia eksperta
BHP PRZEPISY Którą ustawę należy stosować


Firma, w której prowadzę sprawy personalne, podlega od 1 stycznia 2003 r. restrukturyzacji. Pociąga to za sobą znaczne ograniczenie zatrudnienia. Proszę podać, jakie przepisy mają lub będą miały zastosowanie do zwolnień dokonywanych w pierwszej połowie tego roku, w czwartym kwartale br. oraz w drugim kwartale przyszłego roku, kiedy to następowały lub będą miały miejsce rozstania z pracownikami?Autor : zmiany dnia 01-07-2003 - 21:14 | 5981 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Co się zmienia w prawie pracy od 1 lipca 2003 ?
BHP PRZEPISY Zwolnienia grupowe na nowych zasadach


Od 1 lipca 2002 r. zmieniają się zasady dokonywania zwolnień grupowych. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 26 lipca br. o zmianie ustawy kodeks pracy i niektórych innych ustaw (patrz podstawa prawna), w tym ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (patrz podstawa prawna) zwanej powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych. Najważniejsze z nich to:
Autor : swiadczenia1 dnia 23-06-2003 - 07:08 | 8265 raz(y) oglądano.
Państwowa Inspekcja : Zwolnienia grupowe
BHP PRZEPISY Zmieniają się zasady wyliczania odpraw. Ich wysokość będzie uzależniona od stażu pracy w firmie.

(Czytaj więcej... 'Zwolnienia grupowe' |619 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : bhpekspert dnia 18-06-2003 - 07:18 | 6368 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe akty prawne.
BHP PRZEPISY Nowe Akty Prawne

(Czytaj więcej... 'Nowe akty prawne.' |339 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : przepisyogolne dnia 12-06-2003 - 06:47 | 28047 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadki w drodze do pracy lub z pracy a świadczenia
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy lub z pracy. Nowe uregulowania mają przede wszystkim obniżyć koszty ponoszone przez pracodawców.

Autor : kodekspracy dnia 11-06-2003 - 00:55 | 7226 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY PO ZMIANACH część 2
BHP PRZEPISY PRZENIESIENIE PRACOWNIKA NIEZDOLNEGO DO WYKONYWANIA DOTYCHCZASOWEJ PRACY
Treść przepisu art. 231 k.p. dostosowano do obowiązujących zasad orzekania o niezdolności do pracy. Obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy dotyczy obecnie pracowników, którzy stali się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie nabyli prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Regulacja obowiązuje od 20 listopada 2002 r.Autor : kodekspracy dnia 11-06-2003 - 00:23 | 12831 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : KODEKS PRACY PO ZMIANACH część 1
BHP PRZEPISY Zmiany w prawie pracy mają przede wszystkim zliberalizować rynek pracy przez umożliwienie pracodawcom prowadzenia bardziej elastycznej polityki zatrudnieniowej. Założeniem ustawodawcy było, aby pracodawca mógł łatwiej zwalniać pracowników, a utworzenie nowych miejsc pracy było mniej kosztowne.Autor : przepisyogolne dnia 09-06-2003 - 06:02 | 7031 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP przy obrabiarkach do metali.Nowe Rozporządzenie
BHP PRZEPISY ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali

Dz.U. Nr 204, poz. 1723, z dnia 09.12.2002Autor : swiadczenia1 dnia 02-06-2003 - 05:34 | 30770 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
BHP PRZEPISY Od 1 stycznia 2003 r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady przyznawania oraz wypłacania świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zarodową. Aktualnie zasiłek chorobowy z tego tytułu przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Pracodawcy zostali więc zwolnieni z obowiązku wypłacania w takich sytuacjach wynagrodzenia gwarantowanego.

Osobie uprawnionej do renty wypadkowej przysługujące świadczenie należy obliczyć w dwóch wariantach – przy zastosowaniu ograniczenia podstawy wymiaru do 250 proc. i bez tego ograniczenia. Istotną zmianą jest także objęcie rent wypadkowych ogólnymi zasadami dotyczącymi zawieszania lub zmniejszania świadczeń rentowych.
<   123456789   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,6853129863739 sekund.