VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 29 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 51 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Kategoria: Wypadki

Teksty opublikowane w tej kategorii.

    123   >

Autor : God dnia 09-10-2020 - 06:58 | 93 raz(y) oglądano.
Wypadki : Co robić ? Gdy protokół powypadkowy jest nie zgodny z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń
Pracodawca i Pracownik Protokół powypadkowy niezgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku. Ten obowiązek, realizuje powoływany przez pracodawcę, specjalny zespół powypadkowy. Ustalenia zespołu powypadkowego mają szczególne znaczenie dla poszkodowanego, w tym w szczególności ze względu na przysługujące mu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego oraz ewentualne znaczenie dowodowe w dochodzeniu świadczeń uzupełniających od pracodawcy. Poszkodowany pracownik, a w razie wypadku śmiertelnego, uprawniony członek rodziny zmarłego pracownika, mogą wystąpić do sądu rejonowego - sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu.Autor : God dnia 07-10-2020 - 14:26 | 50 raz(y) oglądano.
Wypadki : PYTANIE Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?
Wypadki -przykłady PYTANIE
Jakie skutki ma stwierdzenie w protokole powypadkowym nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy?Autor : God dnia 04-10-2020 - 10:27 | 62 raz(y) oglądano.
Wypadki : Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?
Wypadki -przykłady Pytanie Jak traktować wypadek w obecnej sytuacji - praca zdalna, która nie ma nic wspólnego z telepracą. Pracownik zgłasza wypadek w pracy - czy jest to rzeczywiście wypadek w pracy czy nie?Autor : God dnia 06-03-2016 - 22:35 | 7298 raz(y) oglądano.
Wypadki : Dekapitacja (obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na na złomowisku
Wypadki -przykłady Dekapitacja ( obcięcie głowy pracownika ) podczas pracy na złomowisku Opisany wypadek nale­ży do najbardziej maka­brycznych, jakie widzia­ł w swojej karierze zawodowej jeden z inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Gdy przybył na miejsce wypadku zastał jeszcze  zwłoki poszkodowane­go na miejscu zdarzenia i później był świadkiem ich wydobycia spod skrze­pu hutniczego, który do­słownie obciął głowę poszkodowanemu.

Takie wypadki się zdarzają, ale tym razem praco­dawca złamał praktycz­nie wszystkie przepisy bezpieczeństwa pracy i legalności zatrudnienia. Do wypadku doszło na terenie składowi­ska złomu w hucie na południu Polski, w 

maju2015   Prace związane z przepalaniem złomu, przy których zdarzył się wypadek, huta zleciła spółce G.

W pisemnej umowie ustalono, że wykonawca przy tej usłudze zatrudni wskazanego podwykonawcę - fir­mę V., zajmującą się skupem i sprzedażą metali kolorowych.

Umowa obejmowała usługę palenia złomu niewsadowego po­wstałego w procesach ciągłego odlewania stali na złom wsadowy. 

Zakres prac obej­mował przepalenie odpadu technologicz­nego na złom o wymiarach umożliwiają­cych jego dalszy przerób, tj. przetopienie.Złom dostarczano wagonami na specjalnie wyznaczone pole na składowisku, a wyko­nawca samodzielnie miał rozładować złom niewsadowy i po przepaleniu załadować go na wagony oraz dostarczyć do stalowni.

  Okresowo też wykonawca miał wykonać załadunek na wagony powstałej zendry oraz obtopów po paleniu.

 Dalsze przekaza­nie realizacji opisanych prac podwykonaw­cy firmie V. nastąpiło na podstawie umowy pomiędzy nią a spółką G. 

 Zgodnie z wyma­ganiami huty zostały opracowane plany BIOZ (choć zakres prac nie dotyczył prac budowlanych) zarówno przez spółkę G., jak firmę V., czyli faktycznego wykonawcę zle­cenia.

 Oba plany miały jednakową treść i określono w nich, że osobami odpowie­dzialnymi za bezpieczeństwoAutor : God dnia 28-08-2013 - 10:04 | 47790 raz(y) oglądano.
Wypadki : Odszkodowanie za wypadek w pracy z kieszeni pracodawcy
Pracodawca i Pracownik

Uwaga ! Odszkodowanie za wypadek w pracy z kieszeni pracodawcy.


Uległeś wypadkowi w pracy ?


Masz prawomocny protokół powypadkowy - oprócz odszkodowania z ZUS, należy Ci się dodatkowe  odszkodowanie z Kasy  pracodawcy ?


Zajmiemy się Twoją sprawą - Nasza kancelaria prawna odzyska  należne Ci pieniądze


Odszkodowanie za wypadek z Kasy pracodawcy


Świadczenia z ustawy wypadkowej nie wyczerpują możliwości dochodzenia przez pracownika roszczeń z tytułu szkody doznanej w wyniku wypadku przy pracy. Istnieje cywilnoprawna podstawa odpowiedzialności pracodawcy w sytuacji, gdy świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie rekompensują w całości poniesionej przez pracownika szkody.

W niniejszym artykule - omówione zostały przesłanki warunkujące pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności cywilnej, charakter i podstawy tej odpowiedzialności, jak również formy roszczeń, z jakimi może wystąpić do pracodawcy pracownik - poszkodowany w wypadku przy pracy.Autor : God dnia 13-08-2013 - 10:31 | 12821 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wypadek przy modernizacji linii kolejowej
Wypadki -przykłady
Wypadek –  przy modernizacji  linii kolejowej

 W sierpniu 2012 r. podczas prac przy modernizacji linii kolejowej w województwie warmińsko-ma­zurskim doszło do wypadku przy pracy, w wyniku którego jeden z pracowników doznał częściowej amputacji dwóch palców. Zdarzenie miało miejsce podczas próby odblokowania oczyszczarki do tłucznia. Jak ustalił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający wypadek, maszyna podczas tej pracy była włączona. Nadzór nad brygadą pracowników, w tym poszkodowanym, sprawował oby­watel Włoch - pracownik włoskiej firmy budowlanej będącej głównym wykonawcą robót, a jego rodak był operatorem oczyszczarki.Autor : God dnia 09-11-2012 - 09:07 | 3626 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wybuch gazu w Hucie ArcelorMittal w Ostrawie 7 listopada 2012
Wypadki -przykłady W Hucie Arcelor Mittal Ostrawa eksplodował gaz - w wyniku wybuchu dziewięć osób zostało rannych. OSTRAVA - jak donosi gazeta www.lidovky.cz dziewięć osób zostało rannych w wyniku wybuchu gazu wielkopiecowego baterii koksowniczej nr 11 w firmie ArcelorMittal Ostrava (AMO) informacje przekazał rzecznik AMO Barbora Dvorakova Black.Autor : God dnia 02-02-2012 - 15:12 | 4350 raz(y) oglądano.
Wypadki : Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może żądać od pracodawcy milionów zł
Wypadki -przykłady Poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy może żądać od pracodawcy milionów złAutor : God dnia 16-09-2011 - 17:58 | 3816 raz(y) oglądano.
Wypadki : Własna firma a wypadek.
Wypadki -przykłady Proszę o poradę Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarcza i miałem wypadek podczas pracy. 

Byłem 3 tygodnie na zwolnieniu lekarskim i leczenie zostało juz zakończone. 

Dodam że płace składkę regularnie . Moje pytania: 1. Jakie druki należy złożyć do ZUS'u, oraz jakie należy złączyć dokumenty by ubiegać się o odszkodowanie. 

2 Jaki mam termin na złożenie wniosku. 
Autor : God dnia 19-08-2011 - 16:29 | 16966 raz(y) oglądano.
Wypadki : BHP-Upadek przed restauracją w przerwie śniadaniowej to nie zawsze wypadek
Orzecznictwo

Związku z pracą nie zrywa wyjście zatrudnionego na obiad do pobliskiej kantyny. W tym czasie zasadniczo nadal pozostaje on do dyspozycji pracodawcy, który odpowiada za nieszczęśliwy zbieg okoliczności


Przesłanki pozwalające uznać zdarzenie za wypadek przy pracy zawiera ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).


BHP - Jaka definicja


Zgodnie z jej art. 3 § 1 za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,


- w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że kelnerka, która niosąc zamówiony przez klienta obiad, potknęła się i poparzyła gorącą zupą, uległa wypadkowi przy pracy. Wykonywała bowiem wtedy swoje zwykłe obowiązki pracownicze.
Autor : God dnia 19-08-2011 - 16:25 | 13469 raz(y) oglądano.
Wypadki : BHP- Kiedy ZUS odmówi wypłaty odszkodowania
Nauka

BHP - Przerwanie wykonywania zwykłych zadań służbowych, aby załatwić osobistą sprawę, niweczy związek z pracą. Wtedy podwładnemu odszkodowanie za nieszczęśliwe zdarzenie się nie należy


W sporach między poszkodowanymi wskutek wypadków a ZUS ważne jest ustalenie, czy został zachowany związek między tym nieszczęściem i pracą, gdy doszło do niego po opuszczeniu przez podwładnego zakładu.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322, dalej ustawa) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które w związku z pracą nastąpiło:


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,


- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,


- w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Ważne powiązanie


W myśl art. 3 ust. 1 ustawy związek przyczynowy między wypadkiem i pracą zachodzi wówczas, gdy istotną przyczyną wypadku jest pełnienie przez zatrudnionego obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z nim.


Oznacza to czasowe, miejscowe i funkcjonalne powiązanie przyczyny zewnętrznej z wykonywaną pracą. Stąd zdarzenie pozostaje w związku z pracą, gdy nastąpiło w miejscu pracy, podczas wykonywania przez podwładnego zwykłych czynności należących do jego obowiązków, wynikających z angażu lub z dołączonego do niego zakresu czynności.


Powiązanie nie jest zerwane nawet wtedy, gdy pracownik wykonuje czynności inne niż wynikające z zakresu jego obowiązków, a zlecone mu przez przełożonego lub bez polecenia, jeżeli działa w interesie pracodawcy.


Ten ostatni przypadek będzie miał np. miejsce, gdy kierowca doznał zawału serca wskutek nadmiernego wysiłku przy wykonywaniu bez polecenia szefa rozładunku towaru znajdującego się na jego samochodzie, gdy nie mógł tego zrobić odbiorca towaru (uchwała Sądu Najwyższego z 19 maja 1980, III PZP 5/80). Ten pracownik działał w interesie pracodawcy.


Poza terenem zakładu


Problematyczne jest natomiast, czy łączność ta jest nadal zachowana, gdy pracownik opuści miejsce pracy. Wtedy trzeba ustalić, czy mimo opuszczenia go zachowanie podwładnego nadal było związane z jego zatrudnieniem. Na pewno brakuje tego styku, jeśli w tym dniu w ogóle nie świadczył pracy, bo np. nie został do niej dopuszczony lub chorował.


Tak też wskazał SN w wyroku z 3 maja 1982 (II PR 9/82). Stwierdził, że nie można uznać za wypadek przy pracy zdarzenia, gdy podwładny, który stawił się do pracy pijany, nie został dopuszczony przez przełożonego do zadań i następnie wpadł do wody i utonął po opuszczaniu zakładu.Przykład 1


W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pan Jerzy przyszedł do firmy, aby zwrócić wypożyczoną szlifierkę. Po wyjściu podczas przechodzenia przez jezdnię potknął się, upadł i skręcił nogę.


Zdarzenie to nie jest wypadkiem przy pracy, gdyż brakuje związku między wykonywaniem obowiązków służbowych przez pana Jerzego i zaistniałą sytuacją na ulicy.Do wypadków dochodzi także podczas krótkiej przerwy w pracy, gdy podwładny opuścił zakład. Tu orzecznictwo  jest zróżnicowane.


W wyroku z 27 marca 1979 (III PR 16/79) SN uznał, że wyjście pracownika za zgodą przełożonego do pobliskiego kiosku po papierosy i napoje, podczas którego miał miejsce nieszczęśliwy wypadek, stanowi wypadek przy pracy. SN wskazał tu na konieczność uwzględniania zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów jako usprawiedliwienie niewykonywania pracy.


Odmiennie orzekł jednak 14 stycznia 1997 (II UKN 47/96). Stwierdził, że zgoda przełożonego na opuszczenie przez podwładnego miejsca pracy w godzinach pracy, aby załatwić prywatne sprawy, nie może być utożsamiana z zachowaniem związku z pracą przy wypadku, który nastąpił po opuszczeniu miejsca pracy.
Autor : God dnia 23-10-2009 - 06:49 | 5052 raz(y) oglądano.
Wypadki : Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy
Wypadki -przykłady Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracyAutor : God dnia 15-07-2008 - 07:15 | 8368 raz(y) oglądano.
Wypadki : Czarne statystyki wypadkowe w budownictwie
Wypadki -przykłady

Czarne statystyki wypadkowe w budownictwie


2008-07-14

źródło: Rzeczpospolita, 10 lipca 2008 r.W I kwartale tego roku na budowach było dwa razy więcej wypadków śmiertelnych niż w analogicznym okresie 2007 roku.

Autor : God dnia 16-05-2008 - 21:52 | 42566 raz(y) oglądano.
Wypadki : Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy
Wypadki -przykłady

Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy


Warunkiem uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie, że nastąpiło ono wskutek zaistnienia przyczyny zewnętrznej. Oznacza to, że pracownik nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w razie gdy wypadek nastąpił wyłącznie z powodu jego schorzeń wewnętrznych. W niniejszym opracowaniu autor, przy braku ustawowej definicji zewnętrznej przyczyny wypadku, podaje przykłady zdarzeń, które mogą być za taką uznane.Autor : God dnia 16-05-2008 - 14:29 | 62380 raz(y) oglądano.
Wypadki : Uraz jako element definicji wypadku przy pracy
Wypadki -przykłady

Uwagi wstępne


Zgodnie z art. 3 ust. 1 Wypadkowej za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Uraz jest określany jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego (art. 2 pkt 13 WypadkiU). Śmierć jest pojęciem niezdefiniowanym w WypadkiU, należy więc w tym zakresie odwołać się do przyjętego jej określenia jako trwałego i nieodwracalnego ustania funkcji pnia mózgu2.
Autor : God dnia 09-05-2008 - 21:34 | 8725 raz(y) oglądano.
Wypadki : Czy stres może być przyczyną wypadku przy pracy? - 2007
Wypadki -przykłady Czy stres może być przyczyną wypadku przy pracy? - 2007 Sam stres nie jest uznawany za przyczynę zewnętrzną zdarzenia, co jest jedną z przesłanek uznania danego zdarzenia za wypadek. Ponad to, żeby zdarzenie uznać za wypadek musi nastąpić uraz albo śmierć. Należy zatem przede wszystkim ustalić jaki to będzie uraz. Jeżeli jest to przyczyna wewnętrzna (samoistna choroba pracownika np. krążeniowa powodująca zawał serca) to, zgodnie z orzecznictwem SN, dla uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy wystarczy, jeżeli zostanie wykluczone, że bez tego czynnika zewnętrznego nie doszłyby do skutku w postaci uszczerbku na zdrowiu. Jednak inne orzeczenie Sądu Najwyższego stwierdza, że cyt.: ”Stres psychiczny związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, mieszczących się w granicach normy, który przeciętny organizm może znieść bez istotnego uszczerbku dla zdrowia, nie jest przyczyna zewnętrzną”.Autor : God dnia 08-04-2008 - 12:07 | 5702 raz(y) oglądano.
Wypadki : Były dyrektor Halemby został tymczasowo aresztowany
Wypadki -przykłady

Kazimierz D., emerytowany dyrektor kopalni Halemba najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Powód? Zdaniem śledczych nie dopełnił obowiązków, przez co w listopadzie 2006 roku w Rudzie Śląskiej zginęło 23 górników. Znał raporty o przekroczonych normach metanu pod ziemią. Ostatni dostał na kilka godzin przed tragedią. Nie wycofał jednak pracowników z niebezpiecznego rejonu. Dlaczego? Bo zyski były ważniejsze niż ludzkie życie.


Niespełna rok przed tragedią dyrektor D. odebrał w imieniu kopalni nagrodę w ogólnopolskim konkursie poprawy warunków pracy. Fot. Zygmunt Wieczorek
Autor : God dnia 05-04-2008 - 13:44 | 4083 raz(y) oglądano.
Wypadki : Większe odszkodowania za wypadki przy pracy (02.04.2008)
Wypadki -przykłady
Większe odszkodowania za wypadki przy pracy (02.04.2008)

 


Od 1 kwietnia obowiązują wyższe jednorazowe odszkodowania za utratę zdrowia w miejscu pracy spowodowaną wypadkiem lub chorobą zawodową.


Kwoty zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra pracy i polityki społecznej z 26 lutego 2008 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP nr 22, poz 219).Będą one obowiązywać do 31 marca 2009 r.

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany dostanie 538 zł. Tyle samo otrzyma także za każdy procent zwiększenia (o co najmniej 10 proc.) stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 9419 zł dostanie osoba, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji. Takie samo odszkodowanie otrzyma rencista uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia.

48 439 zł jednorazowego odszkodowania dostanie małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Jeżeli uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, dostaną 48 439 zł oraz 9419 zł z tytułu zwiększenia na każde z tych dzieci. Gdy nie ma dzieci, to 24 219 zł, dostaną inni członkowie rodziny.


Źródło : Rzeczpospolita

(|212 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 12-12-2007 - 08:35 | 6156 raz(y) oglądano.
Wypadki : Ludzie zamilkli z wrażenia (WIDEO) - WOŚP 2007
Wypadki -przykłady Potężny huk, trzask wybitych szyb i gniecionej blachy. XV finał w Zielonej Górze rozpoczął się dosłownie i w przenośni od mocnego uderzenia. Wszystkie służbyAutor : God dnia 08-12-2007 - 13:52 | 6132 raz(y) oglądano.
Wypadki : Zamknięto zakład kiszenia kapusty, gdzie zginął robotnik
Wypadki -przykłady Piątek, 7 grudnia 2007 Zamknięto zakład kiszenia kapusty, gdzie zginął robotnikPAP 13:40Sanepid zamknął, w trybie natychmiastowym, zakład kiszenia kapusty w Bałoszycach koło Iławy (Warmińsko- Mazurskie), w któtrym zginął jeden pracownik zatruty siarkowodorem, a drugi trafił do szpitala.Autor : God dnia 30-11-2007 - 10:05 | 7830 raz(y) oglądano.
Wypadki : Skazano nauczyciela za wpadek ucznia
Wypadki -przykłady

Pięć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata - taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie Jerzego K., nauczyciela WF-u, na którego lekcji 16-letni Oskar Langner miał wypadek i dziś jest przykuty do wózka inwalidzkiego. Rodzice chłopca domagają się od miasta ponad 1,6 mln zł odszkodowania.


Zobacz powiekszenie


Oakar Langner podczas lodowej gali na jego rzecz

Autor : God dnia 08-11-2007 - 12:08 | 5057 raz(y) oglądano.
Wypadki : Śmierć górnika w śląskiej kopalni 8/11/2007
Wypadki -przykłady

47-letni górnik zginął we wtorek po południu w kopalni "Makoszowy" w Zabrzu (Śląskie). Mężczyzna, wbrew przepisom, stał przy trasie podziemnej kolejki. Uderzyły go metalowe elementy, potrącone przez ładunek wystający z jadącego pociągu.
Autor : God dnia 03-11-2007 - 10:01 | 5054 raz(y) oglądano.
Wypadki : Kto winien śmierci w Indesicie?
Wypadki -przykłady

Dramatyczny przebieg miały zeznania świadków na rozprawie dotyczącej wypadku w łódzkiej fabryce AGD Indesit, kiedy to jedna z maszyn zmiażdżyła głowę 21-letniego pracownika. Żona ofiary wypadku, Joanna Jochan, nie mogła pohamować łez, kiedy odpowiadała na pytania sądu.
Autor : God dnia 23-10-2007 - 20:41 | 5414 raz(y) oglądano.
Wypadki : Maszyna zdarła z niej skórę
Wypadki -przykłady

Lekarze wszyli jej rękę w brzuch
Foto Maciej Kulczyński

Prokuratura ustala, czy wypadku, w którym ucierpiała Beata Mnichowska, nie spowodowały zaniedbania w przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa pracy

Wszystko przez zepsutą maszynę do cięcia blachy, która wciągnęła kobietę. Pani Beata za wszelką cenę próbowała się uwolnić z żelaznych kleszczy. Niestety, olbrzymie wałki zerwały skórę z jej ręki, od ramienia po same końcówki palców. Teraz lekarze wszyli jej rękę w... brzuch.


Nikt nie dba o BHP

Autor : Prawo dnia 18-04-2007 - 06:01 | 7209 raz(y) oglądano.
Wypadki : Prawo, poradnik pracodawcy na stronach pip
Wypadki -przykłady
Strony Państwowej Inspekcji Pracy służa pomocą w zrozumieniu zagadnień bhp i prawa pracy.
Wyjaśnione są prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Szeroko omówione zagadnienia ryzyka zawodowego oraz zagrożeń w różnych branżach działalności. Strona jest przyjazna dla osób , które dotychczas nie miały nic wspólnego z bezpieczeństwem pracy. Autor : God dnia 15-04-2007 - 22:28 | 6433 raz(y) oglądano.
Wypadki : Wyniki kontroli PIP w GPUH „MARD” w Rudzie Śląskiej
Wypadki -przykłady

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez inspektorów pracy w Górniczym Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym MARD w Rudzie Śląskiej przedstawiono 23 lutego br. na konferencji prasowej w Katowicach. Przypomnijmy, że 15 pracowników tej firmy zginęło w listopadzie ub.r. w katastrofie w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba”. W konferencji wzięła udział Bożena Borys-Szopa, główny inspektor pracy wraz z zastępcą Romanem Giedrojciem, a także Teresa Różańska, okręgowy inspektor pracy w Katowicach oraz inspektorzy pracy prowadzący czynności kontrolne.


Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażania pracowników w odzież roboczą oraz w środki ochrony indywidualnej, nieujawniania wypadków. Nie przestrzegano przepisów o czasie pracy, głównie poprzez niezapewnienie pracownikom prawa do 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, a także przepisów w zakresie wypłaty świadczeń ze stosunku pracy oraz zawierania umów o pracę.
Autor : God dnia 16-03-2007 - 07:25 | 5995 raz(y) oglądano.
Wypadki : Renta za zarobki stracone po wypadku przy pracy
Wypadki -przykłady
Za zarobki stracone po wypadku należy się renta

Pracownik po wypadku otrzyma rentę wyrównującą stracone zarobki, nawet jeśli nie podjął innego zajęcia, na które pozwala mu stan zdrowia Wysokość renty równa się wtedy różnicy między poprzednimi zarobkami a tymi, które mógłby teraz otrzymywać.Autor : God dnia 13-03-2007 - 16:21 | 10827 raz(y) oglądano.
Wypadki : Dzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Arcelor Mittal
Wypadki -przykłady
Inicjatywa godna polecenia we wszystkich firmach , przecież bezpieczeństwo pracy i bezpieczeństwo w życiu prywatnym zależy nie tylko od pracodawcy ale przede wszystki od nas samych. Oczywiście bez aprobaty  szefów zaden program naprawczy nie będzie aktualny.


List Gregora Munstermanna, prezesa Zarządu Mittal Steel Poland do pracowników


Drodzy Państwo,

Nasze dzisiejsze hasło „Ponieważ nie jesteśmy tak mocni jak nasze produkty … kwestie BHP są naszym priorytetem” zawiera bardzo ważne przesłanie dla każdego z nas, dla naszych rodzin, dla pracowników firm z którymi współpracujemy: bezpieczeństwo w pracy i zdrowie zależą głównie od nas samych, od przestrzegania zasad BHP, od świadomego podejmowania decyzji w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Dziś przyczyną większości wypadków nie są technicznie niesprawne urządzenia lecz fakt, że my - ludzie przyzwyczailiśmy się myśleć, że żaden wypadek nam się nie przydarzy. Postawiliśmy sobie cel zredukowania wypadków w pracy do zera. By osiągnąć ten cel musimy być świadomi wymogów bezpieczeństwa i higieny, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.Autor : god dnia 28-11-2006 - 21:29 | 7186 raz(y) oglądano.
Wypadki : Przewiesić czujnik trochę dalej
Wypadki -przykłady
Śledztwo 
Pęka zmowa milczenia wokół tragedii w kopalni. W Halembie musiało zginąć 23 górników, żeby ich koledzy zaczęli mówić, jak pod ziemią oszukują czujniki metanuAutor : God dnia 24-11-2006 - 12:09 | 8104 raz(y) oglądano.
Wypadki : Świadczenia dla ofiar wypadków przy pracy
Wypadki -przykłady    123   >

SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,2048242092133 sekund.