VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 20 października 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Kategoria: NOWE PRZEPISY

Teksty opublikowane w tej kategorii.

    1234   >

Autor : God dnia 01-05-2013 - 09:04 | 6389 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakaz pracy w święta
Prawo Pracy NOWELIZACJA

Zmiany Kodeksu pracy dotyczące wprowadzenia zakazu pracy w święta.


Nowelizacja ta  wprowadziła zmiany w dziale VI - "Czas pracy" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) – dalej k.p., w zakresie dopuszczalności wykonywania pracy w niedziele i święta w placówkach handlowych. Dokładnie zmiana ta polega na wprowadzeniu zakazu pracy w placówkach handlowych w święta określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Świętami tymi są:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli (od 2011 r.),

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

1 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

5 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Od 26 października 2007 r. wolne w te dni mają osoby mające status pracownika, a więc zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zakaz nie dotyczy natomiast samych właścicieli lub innych osób pracujących na podstawie umów cywilnych, którzy mogą w ww. święta pracować.

 

Ustawodawca nie sprecyzował jednak,

 jakie zakłady pracy należy zaliczyć do placówek handlowych.

 W ocenie MinisterstwaPpracy iPolityki Socjalnej pojęcie "placówki handlowe" nadal powinno być rozumiane tak, jak do tej pory, to jest w podstawowym i powszechnym znaczeniu tego określenia.

Przy wykładni tego pojęcia należy się posługiwać posiłkowo Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego, a także wyjaśnieniami zawartymi w orzecznictwie NSA oraz SN.

 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) stwierdza, iż można przyjąć, że pojęcie placówki handlowej obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których główną działalnością jest działalność handlowa, zarówno hurtowa, jak i detaliczna, a więc które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży.Autor : God dnia 23-04-2013 - 12:24 | 10106 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : IBWR Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót podstawą podjęcia współpracy z dużymi firmami budowlanymi
Praca

Jeżeli nie spełnisz okreslonych wymogów bhp to  podejmiesz podwykonwstwa w dużcyh firmach budowlanych jak Budimex , Polimex Mostostal, Skanska, Warbud, Mostostal Warszawa, HOCHTIEF Polska, Bilfinger Infrastructure / dawna nazwa Bilfinger Berger/


Według PIP w 2012 roku w budownictwie zaistaniało 560 wypadków na budowach, z czego 107 było śmiertlelnych. Główne przyczyny to upadki z wysokości.


Pomiędzy firmami Budimex , Polimex Mostostal, Skanska, Warbud, Mostostal Warszawa, HOCHTIEF Polska, Bilfinger Infrastructure, zostało zawarte Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Poszkodownymi w wypadkach na budowach powyższych są głownie osoby zatrudnione w firmach podwykonwczych. Siedem powyższych  największych firm budowlanych przyjęło wspólną Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót tzw. IBWR.


Wszyscy podwykowykonawcy chcący podejmować współpracę muszą spełnić wymagania IBWR. Każdy podwykonawca przed przystapieniem do prac jest zobowiazany do opracowania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót polegającej na dokonaniu analizy ryzyka występujacego podczas wykonywania poszczególnych prac.


 
Autor : God dnia 19-08-2011 - 15:58 | 11085 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP- Za brak dbałości o BHP trzeba płacić!!!!!!!!!!!!
Nauka

Kwoty, jakie obciążają firmę po wypadku przy pracy, mogą być ogromne. Jedno z takich zdarzeń na budowie kosztowało prawie dwa miliony złotych


Pracodawcy coraz więcej płacą za wypadki, do których doszło w firmie.


– Jest to następstwo wzrostu kosztów pracy i organizacji produkcji, wynagrodzeń, napraw, zakupów, zniszczonych i uszkodzonych maszyn oraz przestojów – mówi Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe zabierają średnio w każdym kraju rocznie ok. 4 proc. PKB.
Autor : God dnia 19-08-2011 - 15:34 | 23853 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP-Soczewki i okulary należą się bez PIT
BHP PRZEPISY

Pracującym przy komputerze przysługuje ekwiwalent za okulary korekcyjne. Świadczenie jest zwolnione z podatku i pomniejsza przychód pracodawcy


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) zwolnione z podatku są świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty przysługujące na podstawie przepisów o BHP.


Warunkiem zastosowania preferencji jest ustalenie, na podstawie ustawy lub przepisów wykonawczych, zasad przyznawania tych świadczeń. Regulacje obowiązków firmy wobec pracownika używającego monitora ekranowego znajdują się w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej (DzU z 1998 r. nr 148, poz. 973).
Autor : God dnia 07-10-2009 - 10:38 | 8381 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP Na składowisku odpadów
BHP PRZEPISY

Osobom sortującym odpady ręcznie należy zapewnić właściwe urządzenia sanitarne. Są to szatnie przepustowe, umywalnie, natryski, toalety i jadalnie.


Nowe, obowiązujące od 6 października 2009  rozporządzeniew sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami określają m.in. środki zapewniające bezpieczeństwo indywidualne pracowników, zasady wyznaczania stref zagrożonych pożarem i wybuchem oraz obsługi pojazdow i urządzeń służących do transportowania odpadów, a także ogólne wymagania, jakie powinien spełniać teren zakładu pracy.
Autor : God dnia 22-04-2009 - 15:17 | 5582 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : BHP przy ręcznych pracach transportowych
BHP PRZEPISY

BHP przy ręcznych pracach transportowych


22 kwietnia 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 56, poz. 462).


Celem zmiany jest całkowite uwzględnienie postanowień dyrektywy 90/269/EWG z 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ładunków w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (Dz. Urz. WE L 156 z 21.06.1990, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 386).


Dookreślono ogólne zasady obowiązujące przy organizowaniu ręcznych prac transportowych - § 7 niniejszego rozporządzenia.


Doprecyzowano obowiązek zapewnienia wystarczającej przestrzeni (w płaszczyźnie pionowej i poziomej) umożliwiającej zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy.


Określono, że niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m.


Dookreślono dopuszczalną masę ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni. Doprecyzowano, że masa ta, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 350 kg - na wózku 2-kołowym oraz 450 kg - na wózku 3- lub 4-kołowym.


Natomiast przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 250 kg - na wózku 2-kołowym oraz 350 kg - na wózku 3- lub 4-kołowym.


(|213 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 01-11-2008 - 06:38 | 6967 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : GÓRNICTWO DYREKTYWY GÓRNICZE
BHP PRZEPISY GÓRNICTWOAutor : God dnia 05-07-2008 - 08:34 | 9229 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : JUŻ JEST Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012
Ochrona Środowiska Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 01.07.2008 r.  Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji rozdzielający limity poziomu emisji dwutlenku węgla (CO2) pomiędzy poszczególne instalacje uczestniczące w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Przyjęte rozporządzenie oparte jest na projekcie rozporządzenia z dnia 12.02.2008 r. po uwzględnieniu zmian na dzień. 16.05.2008 r.Autor : God dnia 02-01-2008 - 10:48 | 6620 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Nowe Przepisy
BHP PRZEPISY Nowe przepisy

(Czytaj więcej... 'Nowe Przepisy' |7 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 27-12-2007 - 07:18 | 4094 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Dostosowywanie warunków pracy do UE
Praca

(|9 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


Autor : God dnia 12-12-2007 - 08:27 | 4947 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Przepisy pracownicze zbyt sztywne dla firm
Pracodawca i Pracownik

Coraz mniej zakładów decyduje się na zawieranie układów zbiorowych pracy. Barierą w modyfikacji warunków zatrudnienia jest kodeks pracy


Dzisiaj  11.12.2007 r Rada Ministrów zdecyduje, jaki będzie los Komisji do spraw Układów Zbiorowych Pracy. Jeśli prześle nowelę kodeksu pracy do Sejmu, to instytucja ta zniknie z przepisów.


Komisja nie była szczególnie aktywna. Powstała w 1995 r. i od tego czasu obradowała tylko czternaście razy. Zajmowała się głównie wspomaganiem negocjacji, które toczyły się przy okazji zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
Autor : God dnia 14-11-2007 - 16:02 | 5934 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : NAJNOWSZE AKTY PRAWNE
BHP PRZEPISY NAJNOWSZE AKTY PRAWNEAutor : God dnia 13-11-2007 - 17:51 | 10466 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zakaz pracy w handlu w święta można omijać
Praca
Resort pracy i PIP różnie interpretują przepisy zabraniające pracy w handlu w święta. Pracodawcy, którzy nie wskażą handlu jako głównej działalności, mogą omijać ten zakaz. Koalicja PO-PSL zapowiada zmianę przepisów dotyczących otwierania placówek handlowych.Autor : God dnia 08-11-2007 - 14:11 | 23800 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : OD 24/11/2007 zmiana rozporz.szkolenia BHP
BHP PRZEPISY  

BHP


24 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 24 października 2007r. Nr 196, poz. 1420.

Autor : God dnia 20-10-2007 - 11:04 | 6238 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Od 10.08.2007 Studia podyplomowe tylko na uczelniach
BHP PRZEPISY

Nowe prawo Od 10.08.2007 jednostki badawczo-rozwojowe nie będą już prowadzić studiów podyplomowych. Ich pracownicy nie będą mogli podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora.


Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza wchodząca dziś w życie ustawa z 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. nr 134, poz. 934), to umożliwienie prowadzenia tym jednostkom działalności gospodarczej. Jednocześnie nowelizacja zabrania jednostkom badawczo-rozwojowym (jbr) organizowania studiów podyplomowych.
Autor : Prawo dnia 09-09-2007 - 16:20 | 27815 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Telepracownicy mają już swoje prawa
BHP PRZEPISY

Sejm uchwalił nowelizację kodeksu pracy określającą zasady świadczenia telepracy. Dotychczas ta forma aktywności zawodowej nie była regulowana odrębnymi przepisami. Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik przekazuje tą drogą wyniki swojej pracy. Strony stosunku pracy będą mogły ustalić, że chodzi o tę właśnie formę zatrudnienia, bezpośrednio przy zawieraniu umowy o pracę. Będą też mogły odpowiednio modyfikować warunki zatrudnienia, które już trwa. Pracodawca nie będzie mógł w trybie wypowiedzenia zmieniającego narzucić pracownikowi pracy poza siedzibą firmy. Zakazane ma być także czasowe przeniesienie do takiej pracy tylko ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy. Zmiana warunków zatrudnienia może być przeprowadzona na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Nowelizacją zajmie się teraz Senat.
Autor : God dnia 09-07-2007 - 00:00 | 7417 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
BHP PRZEPISY

Czego dotyczy zmiana: Nowelizacja ustawy systemowej, wprowadzona ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ma na celu zapewnienie współdziałania systemów teleinformatycznych w zakresie wymiany informacji w formie elektronicznej między ZUS a innymi organami administracji publicznej w Polsce, a także pomiędzy urzędami w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
Autor : Prawo dnia 06-07-2007 - 14:59 | 8826 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Zmiany w Ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych
BHP PRZEPISY

Wchodzi w życie 1 lipca 2007

Czego dotyczy zmiana: W celu usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych ustawodawca nałożył na pracodawcę użytkownika obowiązek
Autor : God dnia 20-06-2007 - 23:20 | 8211 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : 21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330).W celu zapewnienia spójności prze
BHP PRZEPISY
21 czerwca 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenieMinistra Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49, poz. 330).W celu zapewnienia spójności przepisów w obowiązujących aktach prawnych nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące: procesów pracy, organizacji stanowisk pracy, ochrony przed hałasem, prac szczególnie niebezpiecznych, pomieszczeń higienicznosanitarnych.

 Tekst jednolity


Nowe RozporządzenieTekst ujednolicony w pdf  w kolorze zielonym wprowadzone zmiany
Autor : God dnia 15-06-2007 - 06:45 | 9335 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Firmy muszą bardziej dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy
BHP PRZEPISY
Firma  musi tworzyć u siebie więcej pokoi do wypoczynku. Pracownikom będziesz też udzielać upoważnień na wstęp do miejsc niebezpiecznych oraz odpowiednio ich instruować.


Nowości te i kilka innych wprowadza obowiązująca od czwartku, 21 czerwca, nowela z 2 marca bieżącego roku (DzU nr 49, poz. 330). Modyfikuje ona rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650). Nowe przepisy nie przysparzają pracodawcom nowych obowiązków, lecz precyzują i poszerzają dotychczasowe. Wymuszają na firmach większą skrupulatność i dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy na własnym podwórku.


firma_a_1-1.F.jpg


Karta oceny ryzyka zawodowego

Autor : God dnia 08-06-2007 - 07:42 | 5763 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : AKTUALNOŚCI NOWOŚCI PRZEPISY
BHP PRZEPISY Aktualności NOWOŚCI PRZEPISY Prawa PracyAutor : God dnia 30-05-2007 - 06:52 | 4113 raz(y) oglądano.
NOWE PRZEPISY : Projekt:Ustawa o zmianie ustawy o -Kodeks pracy
BHP PRZEPISY
 • Projekt: Ustawa o zmianie ustawy o - Kodeks pracy - projekt ze stycznia 2007 r. wraz z uzasadnieniem (plik pdf, 375 kb)

 • (|28 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : God dnia 26-03-2007 - 06:27 | 21632 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Ogólne przepisy BHP zmiana od czerwca 2007
  BHP PRZEPISY Ogólne przepisy BHP zmiana od czerwca 2007  Autor : God dnia 20-02-2007 - 21:21 | 5964 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Kodeks pracy 2007
  BHP PRZEPISY

   


  Znowelizowany Kodeks pracy  KODEKS PRACY pdf


   


   


   


  (|14 słów więcej||Wyślij artykuł do znajomych|Strona gotowa do druku)


  Autor : god dnia 24-12-2006 - 11:36 | 21204 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Przyczyny wypadków przy pracy Nowelizacja
  BHP PRZEPISY Od 13 grudnia 2006 obowiązuje
  ROZPORZĄDZENIE
  RADY MINISTRÓW
  z dnia 23 listopada 2006 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy
  (Dz. U. z dnia 28 listopada 2006 r.)  Autor : god dnia 09-12-2006 - 12:51 | 10782 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Za szósty dzień pracy wolne, a nie pieniądze
  Pracodawca i Pracownik
  PRAWO PRACY
  Za szósty dzień pracy wolne, a nie pieniądze
  Pracownik nie może za pracę w wolnym dniu otrzymać dodatku do wynagrodzenia. Pracodawca, który zdecyduje się na taką rekompensatę, zapłaci grzywnę - uprzedza inspekcja pracy

  Zdaniem pracodawców taka interpretacja jest krzywdząca.

  - Dodatki do wynagrodzenia to dla pracowników często jedyny sposób zwiększenia dochodów, a poza tym nie zawsze wolnego dnia można udzielić -tłumaczą.

  Główny Inspektorat Pracy nie widzi problemu. -To jedyna forma rekompensaty za pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy -art. 151k. p. Pracodawca nie może uwolnić się od tego obowiązku, wypłacając dodatek za godziny nadliczbowe -wyjaśnia Anna Tomczyk, dyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
  Autor : god dnia 08-12-2006 - 06:46 | 31609 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Urlop macierzyński dłuższy o dwa tygodnie
  BHP PRZEPISY
  NA ZMIANACH SKORZYSTAJĄ NIE TYLKO MATKI NOWO NARODZONYCH DZIECI
  Urlop macierzyński dłuższy o dwa tygodnie

  Kobieta przebywająca obecnie na urlopie macierzyńskim posiedzi dłużej w domu z maluchem. Zastępczy rodzice zawodowi niespokrewnieni z dzieckiem w ogóle za to stracą te urlopy

  Możliwości takie stworzyła uchwalona 18 października nowela kodeksu pracy. Teraz nowela czeka na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Planuje się, że zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia.

  Autor : god dnia 30-11-2006 - 07:36 | 9863 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Czas pracy po 30.11.2006
  BHP PRZEPISY

  Dziś wchodzą w życie zmiany w przepisach kodeksu pracy dotyczące zasad uwzględniania świąt przy ustalaniu harmonogramu czasu pracy pracowników. Od 30 listopada pracodawca, planując rozkłady czasu pracowników, będzie musiał obniżyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym o 8 godzin w tytułu każdego święta przypadającego w innym dniu niż niedziela.
  Autor : kierowcy dnia 06-10-2006 - 08:14 | 6668 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Pracodawca zapłaci większe kary!
  BHP PRZEPISY Prezydent skierował do Sejmu projekt nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jedną
  z proponowanych zmian jest podwyższenie wysokości mandatu z maksymalnej stawki 1 tys. zł do 2 tys. zł,
  zaś w przypadku pracodawców – “recydywistów” do 5 tys. zł. Natomiast sąd będzie mógł
  wymierzać grzywnę
  do 30 tys. zł,
  a nie jak teraz maksymalnie – 5 tys. zł. I to nie koniec proponowanych przez prezydenta zmian. 
  Kolejny projekt ustawy dotyczy odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę
  zarobkową. Pracodawcy uporczywie łamiący prawo będą musieli liczyć się z
  karą w wysokości nawet
  20 mln zł.
  Wprowadzenie w życie tych przepisów spowoduje wzrost znaczenia pracowników odpowiedzialnych
  za prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej w firmach, jak również podniesie poziom ich odpowiedzialności
  zawodowej.  Autor : Gabriela dnia 25-09-2006 - 01:13 | 9780 raz(y) oglądano.
  NOWE PRZEPISY : Zawiadomienie o tworzeniu rad pracowników
  Pracodawca i Pracownik

  Pracodawcy, którzy w dniu 25 września 2006 r. zatrudniają 100 osób, muszą poinformować pracowników o prawie tworzenia rad pracowników. Pozostali są obowiązani do monitorowania stanu zatrudnienia. Ważne jest, aby pracodawcy wiedzieli, kiedy i jak powinni ustalać obowiązek informacyjny.


  Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550), pracodawcy zatrudniający powyżej 100 osób mają obowiązek zawiadomić swoich pracowników o ich prawie do tworzenia rady pracowników. Informacja ta powinna zostać ogłoszona najpóźniej do dnia 25 września 2006 r.
      1234   >

  SERWIS PRACY NEXT-JOBS

  PRACA INSPEKTOR BHP

  INDIE byłem Tam w grudniu 2015


  Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


  Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


  Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


  Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


  Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

  Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

  To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
  Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
  Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
  Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
  Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
  ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
  Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

  Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
  501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

  Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


  Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


  Cookies pliki

  Na naszych stronach są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

  KATALOG SZKOLEŃ


  Jak Lato to Lato z Salezjanami

  .


  Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


  Kategorie


  Ostatnie artykuły


  POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


  Polecamy ebooki  BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

  NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
  tel.kom.(0)501-700-846
  Tworzenie strony: 1,2480051517487 sekund.