VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 29 października 2020
Kontakt z nami




Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.



Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 47 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisie



DODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Kategoria: Nieruchomości

Teksty opublikowane w tej kategorii.
Autor : God dnia 07-05-2008 - 08:58 | 5525 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Budowa domu-Szybko.pl
Nieruchomości Budowa domu



Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 15:06 | 37294 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Jak uniknąć konfliktu z sąsiadem o przebieg granicy działki
Nieruchomości

Właściciele posesji muszą współdziałać z sąsiadami przy rozgraniczeniu nieruchomości. Koszty utrzymania wspólnego płotu obciążają obie korzystające z niego strony

Takiego rozgraniczenia można domagać się, jeśli granice nieruchomości w ogóle nie zostały wytyczone albo były kiedyś ustalone, ale z różnych względów stały się sporne. Sposób załatwienia tej sprawy zależy od wielu okoliczności, a przede wszystkim postawy samych sąsiadów. Zasadniczo sprawa trafi do sądu dopiero wówczas, gdy inne drogi do ustalenia granicy zawiodą.




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 14:10 | 6561 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : W ziemi lepiej nie kopać za głęboko
Nieruchomości

Właściciel działki musi uważać, jeśli prowadzi intensywne prace ziemne. Mimochodem może bowiem się stać nielegalnym górnikiem i płacić drakońskie kary finansowe

W konflikt z prawem można wejść, prowadząc na swojej działce większe roboty ziemne. Dlaczego? Bo prawo geologiczne i górnicze wymaga koncesji od tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kopalin ze złóż. Co więcej, od 1 lipca 2005 r. jest wyraźny przepis (art. 15 ust. 4 prawa geologicznego i górniczego), że zabrania się wydobycia kopalin inaczej niż jako koncesjonowaną działalność. Czy dotyczy to więc również robót ziemnych na naszym terenie? Czasami, niestety, tak. Kopalinami są bowiem też piaski, żwiry, torfy, borowiny, wapienie i wiele innych pospolitych surowców, które możemy znaleźć na wielu działkach. Za złoże uważa się natomiast takie naturalne nagromadzenie minerałów i skał albo innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Definicje te są więc bardzo pojemne.




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 13:58 | 8964 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Kto wnosi podatek i w jaki sposób
Nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacimy nie tylko od nieruchomości, które są naszą własnością czy współwłasnością.

Obowiązek ten ciąży też na nas m.in. w razie wynajęcia nieruchomości będącej własnością gminy czy Skarbu Państwa.

Danina ta odnosi się zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych, np. spółek z o.o., fundacji, jak i jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, jak np. spółka cywilna czy jawna.




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 13:49 | 7747 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Dzielimy parcelę na więcej działek
Nieruchomości

Jeśli chcemy podzielić naszą nieruchomość na mniejsze działki, powinniśmy zwrócić się z tym do gminy

Adresatem wniosku o dokonanie podziału jest bowiem wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na położenie nieruchomości. Występowanie do gminy nie jest potrzebne, jeśli nasz teren składa się już z działek geodezyjnie wydzielonych zaznaczonych w katastrze nieruchomości.

Wiadomo, że wartość kilku mniejszych działek jest z reguły wyższa niż jednej większej. Podział jest też niejednokrotnie uzasadniony życiowymi planami właściciela (np. pobudowania drugiego domu dla dzieci), a także dążeniem do zniesienia kłopotliwej często współwłasności.




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 13:07 | 32062 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Jak daleko sadzić od płotu, aby nie drażnić sąsiada
Nieruchomości
Nie ma przepisów określających, w jakiej odległości od ogrodzenia albo od budynku można posadzić krzew, a w jakiej drzewo.

Jedyne przepisy, jakie w tym zakresie obowiązują, dotyczą rodzinnych ogrodów działkowych. Warto się z nimi zapoznać, bo polskie sądy niekiedy posiłkują się regulaminem rodzinnych ogrodów działkowych (w skrócie ROD).Sadzenie drzew i krzewów owocowych precyzuje § 118 tego regulaminu, natomiast sadzenie drzew i krzewów ozdobnych § 119 regulaminu ROD. Przepisy określają minimalne odległości od granicy działki, w jakiej można sadzić drzewa i krzewy, zarówno owocowe, jak i ozdobne.




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 12:35 | 5601 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Przykre skutki działań za płotem
Nieruchomości

Właściciel nieruchomości ma prawo spokojnie z niej korzystać. Nie może być zalewany przez sąsiada albo nękany hałasem czy nieprzyjemnymi zapachami

Roszczenia wydobywcze, o których pisaliśmy na str. II, pozwalają właścicielowi przeciwdziałać trwałym naruszeniom własności. Tymczasem znacznie częściej dochodzi do naruszeń polegających na zakłócaniu właścicielowi prawa do korzystania z nieruchomości. Przykładowo, gdy sąsiad zalewa mu działkę, wówczas właścicielowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 12:12 | 5145 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Jak obronić swoją działkę przed samowolą uciążliwego sąsiada
Nieruchomości

Naruszeniem własności jest pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Tak będzie, gdy np. ktoś samowolnie zajmuje nasz budynek, lokal czy działkę bądź jej część

Sąsiad może np. składować na naszej działce swoje materiały budowlane czy maszyny i twierdzić, że to jego teren, i nie chcieć go opuścić. Może też ogrodzić fragment naszego terenu i połączyć go fizycznie ze swoją działką.

Właścicielowi służy wówczas przeciwko naruszycielowi roszczenie o wydanie rzeczy – np. zajętego gruntu. Jest ono nazywane windykacyjnym, ale też wydobywczym, gdyż chodzi o odzyskanie nieruchomości z rąk nieuprawnionej osoby. Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 222 § 1 kodeksu cywilnego. Mówi on, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana – wyjątek to sytuacja, że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do dysponowania rzeczą (np. prawo dzierżawy gruntu).




Autor : Jan dnia 20-01-2008 - 12:00 | 9254 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Co musi wiedzieć właściciel nieruchomości
Nieruchomości

Własny dom lub działka to marzenie większości Polaków. Oprócz prestiżu własna nieruchomość oznacza jednak wiele obowiązków. Narzucają je przepisy budowlane, ekologiczne i prawo cywilne.

Trzeba zbierać śmieci, segregować odpady i odgarniać śnieg na chodniku przed swoją posesją. Nieruchomość powinna też mieć swój numer, a mieszkające tam osoby muszą być zameldowane na pobyt stały lub czasowy. Przepisy określają nawet, komu należą się jabłka z drzewa rosnącego na granicy, aby kłótnie sąsiedzkie nie przypominały sporów Kargula z Pawlakiem. Bardziej opłacalne jest zresztą pozywanie zakładów energetycznych i firm wodociągowych za to, że przez wiele lat korzystały za darmo z naszej własności.

Nie wolno też sąsiada podtapiać, męczyć hałasem ani uciążliwymi zapachami. Niestety – albo na szczęście – zasada „wolnoć Tomku w swoim domku” nie obowiązuje bezwzględnie.

Własność działki to również różnego rodzaju podatki i opłaty. Choć o podatku katastralnym na razie się nie mówi, to kosztuje np. wycinka drzewa – na szczęście nie każdego.




Autor : God dnia 02-12-2007 - 19:30 | 6217 raz(y) oglądano.
Nieruchomości : Właściciel posesji odpowiada za chodnik
Nieruchomości

Właściciele są zobowiązani sprzątać chodniki wzdłuż ich działek. Jeśli nie dopełnią tej czynności, a przechodnie poniosą wskutek tego szkodę, będą musieli ją naprawić


Dotyczy to wszystkich posesji bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.


Jeśli na nieruchomości znajduje się budynek z mieszkaniami będącymi odrębną własnością, obowiązek ten przejmują osoby, którym wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarząd, albo właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Właścicielami są nie tylko osoby, firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoby, które w jakikolwiek sposób weszły w ich posiadanie.




SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebooki



BHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,99404811859131 sekund.