VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 50 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Unijne dotacje dla firm na ochronę środowiska Autor : bhpekspert
Ochrona Środowiska
PRZYKŁAD Firma produkująca środki opatrunkowe i parafarmaceutyki,ma problemy z utrzymaniem norm w zakresie ochrony środowiska (główny problem to gospodarka odpadami). Zamierzam pozyskać fundusze strukturalne na niezbędne inwestycje w tym zakresie. Kiedy będzie można składać wnioski i jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie?
Dodatkowe środki na inwestycje związane z ochroną środowiska przedsiębiorstwa mogą pozyskać w ramach działania 2.4 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska” Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO – WKP). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest tzw. instytucją wdrażającą działanie 2.4, działając na podstawie umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy oraz Ministrem Środowiska, ogłosił niedawno rozpoczęcie pierwszej rundy aplikacyjnej. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami można składać drogą pocztową lub osobiście w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie1, w formie papierowej oraz elektronicznej od 17 stycznia 2005 r. do 18 marca 2005 r. (godz. 15.00).
Obowiązujące formularze wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i dokumentami programowymi można pobrać ze stron internetowych www.nfosigw.gov.pl. Do czasu pełnego uruchomienia programu komputerowego „Generator Wniosków” wniosek należy składać w formie elektronicznej (w formacie Word) oraz w formie papierowej, będącej wydrukiem tego wniosku.
Przedsiębiorstwami, które mogą aplikować o pomoc finansową (z pewnymi wyjątkami zgodnie z Uzupełnieniem SPO – WKP), są małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP, bez względu na formę własności.
Działanie 2.4 SPO – WKP składa się z czterech poddziałań. W ramach działania będą wspierane projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (poddziałanie 2.4.2), ochrony powietrza (poddziałanie 2.4.3), gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (poddziałanie 2.4.4), a także realizacja przedsięwzięć służących wdrażaniu zasad zintegrowanego podejścia do zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń, a w szczególności dostosowywania się przedsiębiorstw do wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT), co wynika z konieczności uzyskania pozwolenia zintegrowanego (poddziałanie 2.4.1)2.
Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na zmianie technologii produkcji na bardziej przyjazną środowisku, jak też inwestycje w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń do środowiska (preferowane będą te pierwsze).
Wsparcie przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska, podobnie jak przy innych programach, będzie miało charakter refundacji części poniesionych przez firmę wydatków kwalifikowanych ze środków unijnych oraz NFOŚiGW, a także pożyczek preferencyjnych ze środków NFOŚiGW. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 65% wydatków kwalifikowanych (50% w przypadku dużych firm). Środki przeznaczone na dofinansowanie to 207,17 mln euro. Projekty w ramach działania 2.4 będą realizowane na terenie całego kraju.
Dotację na inwestycje prośrodowiskowe mogą otrzymać małe, średnie i duże firmy, bez względu na formę własności.
Celem poddziałania 2.4.1 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego” jest zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń do środowiska przez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów BAT (best available techniques – najlepsze dostępne techniki), a w szczególności wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych, mało- lub bezodpadowych technologii. W ramach tego poddziałania będą wspierane:
zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań na środowisko,
zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego i eliminacji wytwarzania odpadów,
zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT,
inwestycje w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do środowiska, których zastosowanie jest niezbędne do spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji, gdy redukcje emisji osiągalne poprzez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające.
W ramach poddziałania 2.4.2 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej” wspierane będą następujące rodzaje projektów:
budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych,
zmiana technologii w celu ograniczenia ilości zużywanej wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.
W związku z realizacją celów poddziałania 2.4.3 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” wspierane będą następujące rodzaje projektów:
modernizacja lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych,
modernizacja urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła,
konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku,
przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.
W ramach poddziałania 2.4.4 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi” wspierane będą:
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania odpadów,
budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji i urządzeń do odzysku, a w szczególności recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych, w tym po substancjach niebezpiecznych, wytwarzanych w danym przedsiębiorstwie lub grupie przedsiębiorstw,
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania,
budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub tymczasowego magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych,
budowa i modernizacja instalacji i urządzeń mających na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz urządzeń zapewniających właściwe ewidencjonowanie odpadów.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,89170002937317 sekund.