VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 60 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Państwowa Inspekcja: Inspektor pracy wyjaśnia Autor : prawo
Praca Zwolnienia grupowe

Jeżeli pracownik zwalniany w ramach zwolnień grupowych zgłosi w ciągu roku od dnia zwolnienia wolę powrotu do zakładu, pracodawca powinien go zatrudnić w pierwszej kolejności.

Od początku 2004 r. obowiązuje nowa Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nazywana potocznie Ustawą o zwolnieniach grupowych - mówi Maciej Piotrowski, radca prawny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.Od początku 2004 r. obowiązuje nowa Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nazywana potocznie Ustawą o zwolnieniach grupowych - mówi Maciej Piotrowski, radca prawny Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Przepisy tej ustawy stosuje się jedynie do firm zatrudniających powyżej 20 pracowników. Nie oznacza to jednak, że w mniejszej firmie nie może dojść do zwolnienia z przyczyn określonych w ustawie, czyli niedotyczących pracowników. W tak małej firmie zwolnienia dokonuje się na zasadach i w trybie przewidzianym w kodeksie pracy. Oznacza to, że w świadectwie pracy nie wpisuje się podstawy prawnej z ustawy, lecz sformułowanie: art. 30 par. 1 p. 1 - jeżeli do rozwiązania ustawy doszło w trybie porozumienia stron lub: art. 30 par. 1 p. 1, jeśli miało miejsce rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. W obu przypadkach pracodawca powinien dopisać, że rozwiązanie stosunku pracy spowodowały przyczyny nieleżące po stronie pracownika. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza dla osób, które nowemu pracodawcy będą uzasadniać swoje odejście z poprzedniej pracy lub które zamierzają skorzystać ze świadczeń przedemerytalnych.

Ustawa dotyczy zarówno pracowników zwalnianych z przyczyn od nich niezależnych, jak i w drodze wypowiedzenia i porozumienia stron, pod warunkiem że: w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej 10 pracowników - gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób; 10 proc. pracowników - jeśli zatrudnia co najmniej 100, lecz mniej niż 300 osób; 30 pracowników lub więcej - w firmach zatrudniających co najmniej 300 osób. Do wymienionej wyżej liczby zwalnianych pracowników dolicza się także tych zatrudnionych, którzy w ramach grupowego zwolnienia zdecydowali się odejść za porozumieniem stron, pod warunkiem że było ich co najmniej pięciu.

Konsultacje ze związkami

Procedura zwalniania grupowego rozpoczyna się od konsultacji ze związkami zawodowymi lub gdy w firmie nie działają takie organizacje - z przedstawicielami pracowników. Konsultacja taka powinna dotyczyć zwłaszcza możliwości: uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru zwolnienia grupowego; przekwalifikowania lub przeszkolenia zwalnianych pracowników; ich szans na uzyskanie innego zatrudnienia. Pracodawca kieruje do organizacji związkowych lub przedstawicieli pracowników informację pisemną, tzw. zawiadomienie. Powinna w nim być podana: przyczyna zwolnień; liczba zwalnianych pracowników i grupy zawodowe, do których należą; okres zwolnienia grupowego; kolejność dokonywania zwolnień; kryteria doboru zwalnianych pracowników; propozycje rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z grupowymi zwolnieniami, w szczególności dotyczących świadczeń pracowniczych, np. odpraw.

Zawiadomienie należy przekazać organizacjom związkowym w takim terminie, aby mogły one zgłosić, w ramach konsultacji, swoje propozycje dotyczące zwolnień. Organizacje związkowe lub przedstawiciele pracowników mogą się domagać również innych informacji, jeśli miałyby one wpływ na przebieg konsultacji oraz treść zawieranego ze związkami porozumienia. Porozumienie - najpóźniej w ciągu 20 dni od daty zawiadomienia - pracodawca zawiera ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, a jeśli nie jest to możliwe, gdyż wśród organizacji związkowych nie ma zgody, przynajmniej z organizacjami reprezentatywnymi. Gdy również tego nie można uzyskać, pracodawca ma prawo ustalić zasady postępowania dotyczące zwolnień grupowych w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, postulaty związków.

Pracodawca powiadamia następnie właściwy powiatowy urząd pracy i dopiero później może pracownikom wypowiedzieć stosunki pracy. Wypowiedzenie nie może upłynąć wcześniej niż po 30 dniach od daty zawiadomienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy stosunek pracy rozwiązuje się z pracownikami na skutek zakończenia działalności pracodawcy w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego.

Pracownicy chronieni
Niektórym pracownikom, jeśli firma nie ulega likwidacji, można jedynie wypowiedzieć warunki płacy i pracy (wypowiedzenie zmieniające). Ochronie podlegają: pracownicy w wieku przedemerytalnym; kobiety w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego; członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej; związkowcy upoważnieni do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy; społeczni inspektorzy pracy; osoby powołane do odbycia służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jeśli takim pracownikom w wyniku wypowiedzenia zmieniającego obniżono wynagrodzenie, to do końca okresu, w którym są oni chronieni, przysługuje im dodatek wyrównawczy.

Inne kategorie osób podlegających ochronie to m.in.: pracownicy urlopowani, przebywający na zwolnieniach lekarskich, posłowie, senatorowie, osoby zatrudnione na mocy przepisów szczególnych.

Odprawy

Prawo zmusza pracodawcę do zapłacenia odprawy, jeśli łącznie spełnione są warunki: pracownik zwalniany jest w ramach grupowego zwolnienia lub indywidualnie z przyczyn niedotyczących pracowników, a firma zwalniająca pracowników zatrudnia powyżej 20 osób.

Wysokość odprawy wynosi: gdy staż pracy u danego pracodawcy jest krótszy niż 2 lata - jednomiesięczne wynagrodzenie; gdy trwa od 2 do 8 lat - dwumiesięczne; dłużej niż 8 lat - trzymiesięczne. Wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotności wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Aktualnie nie ma żadnych przepisów wyłączających prawo do odprawy.

Ponowne zatrudnienie

Jeżeli pracownik zwalniany w ramach zwolnień grupowych zgłosi w ciągu roku od dnia zwolnienia wolę powrotu do zakładu, pracodawca powinien go zatrudnić w pierwszej kolejności, jeśli przyjmuje do pracy osoby do tej samej grupy zawodowej. Okres, w którym pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia, wynosi 15 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku w ramach grupowego zwolnienia.
Źródło: Dziennik Polski 19.03.2004

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,89915180206299 sekund.