VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 07 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 41 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Wynagrodzenia: Jak obliczyć wynagrodzenia? Za przepracowaną część miesiąca Autor : prawo
Pracodawca i Pracownik Za przepracowaną część miesiąca

Spis treści
ANNA TELEC

SĘDZIA SĄDU PRACY

ANITA GWAREK

GŁÓWNA SPECJALISTKA Z DEPARTAMENTU PRAWA PRACY W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Często zdarza się, że przez część miesiąca pracownik jest chory albo nieobecny z innych usprawiedliwionych przyczyn. Powstaje wtedy problem, jak obliczyć jego wynagrodzenie za resztę miesiąca, czyli za przepracowane dni. Odpowiedzi należy szukać w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. nr 62, poz. 289 ze zm.; dalej: rozporządzenie z 29 maja 1996 r.). Przewiduje ono dwa sposoby ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, w zależności czy absencja pracownika przez jego resztę była spowodowana chorobą czy innym usprawiedliwionym powodem.

W pracy i na zwolnieniu

Jak obliczyć wynagrodzenie ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli przez pozostałą jego część zatrudniony otrzymał wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy. W takiej sytuacji, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia z 29 maja 1996 r., należy postąpić następująco:


miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30,

otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,

uzyskaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
W ten sam sposób oblicza się wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, podczas gdy przez jego resztę pracownik pobierał zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne). Podobnie, jak i wtedy, gdy za któryś dzień absencji chorobowej nie zachował prawa do wynagrodzenia zgodnie z art. 92 § 11 k. p.

Z kolei - według art. 92 k. p. - za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:


choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym - pracownikowi przysługuje 80-proc. wynagrodzenie, chyba że obowiązujące u jego pracodawcy wewnątrzzakładowe przepisy płacowe przewidują wyższe,

wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej podczas ciąży, trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym - 100-procentowe wynagrodzenie.
Pierwszy dzień każdej niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, jest bezpłatny. Oczywiście tylko ten w ramach limitu 33 dni choroby w roku, finansowanego przez zakład. Za czas niezdolności do pracy, o której mowa wyżej, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (tj. od 34 dnia) przysługuje zasiłek chorobowy.


Przykład:

Zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony otrzymywał wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości 4500 zł. Od 1 do 22 września 2003 r. (tj. 22 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim, za które otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. Zatem we wrześniu pracował tylko sześć dni, od 23 do 30 września. Aby obliczyć jego wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia 4500 zł dzieli się przez 30, co daje 150 zł. Kwotę tę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, czyli przez 22 dni. Otrzymujemy 3300 zł. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc 4500 zł - 3300 zł = 1200 zł. Jest to wynagrodzenie za przepracowane sześć dni we wrześniu. Należy podkreślić, że zwolnienie lekarskie jest udzielane na wszystkie dni, nie wyłączając dni wolnych od pracy.


Przykład:

Pracownik dostaje wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości 3300 zł, na co składa się płaca zasadnicza 3000 zł i dodatek stażowy 300 zł. Od 8 do 18 sierpnia 2003 r. (czyli 11 dni) przebywał na zwolnieniu lekarskim, za które otrzymywał zasiłek chorobowy. W sierpniu pracował tylko 14 dni, od 1 do 7 i od 19 do 31 sierpnia. W celu obliczenia jego wynagrodzenia za przepracowane dni, jego miesięczne wynagrodzenie 3300 zł dzieli się przez 30 dni, co daje 110 zł. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, czyli przez 11 dni. Otrzymujemy 1210 zł, które należy odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc 3300 zł - 1210 zł = 2090 zł. Jest to wynagrodzenie za 14 dni przepracowanych w sierpniu.

Nieobecność inna niż choroba

§ 12 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. wskazuje sposób liczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, gdy przez jego resztę pracownik był nieobecny z innych usprawiedliwionych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą i za ten czas nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Wówczas postępuje się następująco:


miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności w pracy ze wskazanych przyczyn,

uzyskaną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Tak samo postępuje się w razie obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres jego pozostawania w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca, np. gdy rozpoczyna lub kończy pracę podczas miesiąca.


Przykład:

Zatrudniony na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie w stałej wysokości 3000 zł. Od 22 do 26 września 2003 r. (tj. 5 dni) przebywał na urlopie bezpłatnym. We wrześniu miał do przepracowania - zgodnie z jego harmonogramem pracy - 22 dni, a z powodu urlopu bezpłatnego przepracował tylko 17 dni. Aby obliczyć jego wynagrodzenie za przepracowane dni, miesięczną stawkę wynagrodzenia 3000 zł dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, czyli przez 176, godzin 3000 zł : 176 godzin = 17,05 zł. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego, czyli przez 40 godzin, 17,05 zł x 40 godzin = 682 zł. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc 3000 zł - 682 zł = 2318 zł. Jest to wynagrodzenie za przepracowane dni we wrześniu.


Przykład:

18 sierpnia 2003 r. dana osoba rozpoczęła pracę na umowę o pracę. W miesiącu tym przepracowała tylko 10 dni, od 18 do 31 sierpnia. Dostaje miesięczne wynagrodzenie w stałej stawce 2500 zł. W sierpniu miała do przepracowania zgodnie z rozkładem czasu pracy 20 dni. Aby obliczyć jej wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia 2500 zł dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w sierpniu, czyli przez 160 godzin, 2500 zł : 160 godzin = 15,63 zł (wynagrodzenie za godzinę pracy). Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin jej nieobecności z powodu niepozostawania w stosunku pracy, czyli przez 80 godzin, 15,63 zł x 80 godzin = 1250,40 zł. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc 2500 zł - 1250,40 zł = 1249,60 zł. Jest to wynagrodzenie za dni przepracowane w sierpniu.


Przykład:

Pracownik przebywał osiem dni na zwolnieniu lekarskim od 7 do 14 lipca 2003 r. Natomiast cztery dni od 15 do 18 lipca był na urlopie bezpłatnym. W lipcu przepracował tylko 13 dni. Jego wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości to 2000 zł. W tej sytuacji stosuje się zarówno § 11, jak i § 12 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. Obliczenia wyglądają następująco:


Miesięczne wynagrodzenie 2000 zł dzieli się przez 30 dni, co daje 66,67 zł. Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, tj. przez 8 dni, 66,67 zł x 8 dni = 533,36 zł.

Miesięczną stawkę wynagrodzenia 2000 zł dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w sierpniu, czyli przez 184 godziny, 2000 zł : 184 godziny = 10,87 zł (wynagrodzenie za godzinę pracy). Otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika z powodu urlopu bezpłatnego, czyli przez 32 godziny, 10,87 zł x 32 godziny = 347,84 zł.

Aby obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca od 2000 zł odejmuje się sumę 347,84 zł i 533,36 zł : 2000 zł - 881,20 zł = 1118,80 zł. Jest to wynagrodzenie za przepracowane 13 dni w sierpniu.Źródło:Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1368060112 sekund.