VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 21 stycznia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 29 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Praca w nocy – komentarz do Kodeksu pracy Autor : prawo24
BHP  PRZEPISY Zasadniczo praca wykonywana jest w ciągu dnia. Jednak na niektórych stanowiskach i u niektórych pracodawców istnieje konieczność zatrudniania pracowników w nocy. Takie osoby mają szczególne uprawnienia dotyczące wynagradzań.
Art. 137 k.p.
§ 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00.
§ 2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.
W zakładzie, w którym jestem zatrudniona, praca odbywa się również w nocy. Od 1 maja br. pracodawca poinformował nas, iż praca w nocy odbywać się będzie dla poszczególnych grup pracowników w godzinach:
– od 22.00 do 6.00,
– od 21.00 do 5.00,
– od 23.00 do 7.00
Czy jest to zgodne z Kodeksem pracy?
Zgodnie z Kodeksem pracy porę nocną określa pracodawca w regulaminie pracy. Obejmuje ona 8 godzin pomiędzy godziną 21.00 a 7.00. Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek wyraźnego określenia, które z 10 godzin wskazanych w Kodeksie pracy stanowią u niego godziny nocne. Nie ograniczają jednak możliwości ustalenia pory nocnej zróżnicowanej dla poszczególnych grup pracowników, co oznacza, że ustalenie pory nocnej, jak w przedstawionym stanie faktycznym, nie narusza obowiązujących przepisów.
Jako dozorca świadczę pracę także w nocy. Pracodawca rekompensuje mi tę pracę dodatkowym wynagrodzeniem wynoszącym 20% stawki godzinowej. Natomiast mój kolega zatrudniony w sąsiadującej firmie za pracę w nocy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 40% stawki godzinowej. Chciałbym się dowiedzieć, czy mogę domagać się wyrównania tego dodatku do wysokości 40%?
W świetle przepisów Kodeksu pracy za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej, wyliczonej z minimalnego wynagrodzenia ustalanego według odrębnych przepisów (art. 137 § 2).
Pracodawca może ustalić w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania inną podstawę ustalania dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Należy jednak pamiętać, że wynagrodzenie to nie może być niższe, niż obliczone zgodnie z wyżej wskazanym przepisem.
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy może być więc zróżnicowane u różnych pracodawców (ale nie niższe niż 20% minimalnego wynagrodzenia).
Wskazując na powyższe pracownik nie może domagać się od pracodawcy większego dodatku, niż przewidują to przepisy dotyczące zasad wynagradzania, a obowiązujące w danym zakładzie.
Art.138 k.p.
§ 1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
§ 2. Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 następnego dnia, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
Art. 139 k.p.
Praca w niedzielę oraz w święto jest dozwolona:
1) w przypadkach określonych w art. 133 § 1 pkt 1,
2) w ruchu ciągłym,
3) w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy,
4) w grupowej organizacji pracy,
5) przy niezbędnych remontach,
6) w transporcie i w komunikacji,
7) w zakładowych strażach pożarnych,
8) przy pilnowaniu mienia,
9) w rolnictwie i w hodowli,
10) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a) placówkach handlowych,
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) zakładach komunalnych,
f) zakładach opieki zdrowotnej,
g) domach pomocy społecznej,
h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.
Jestem pracodawcą i zatrudniam 22 osoby, które pracują również w niedziele i święta.
Chciałbym ustalić w regulaminie pracy zgodnie z art. 138 § 2 k.p. granicę czasową niedzieli w taki sposób, aby pokrywała się z niedzielą kalendarzową, gdyż takie są potrzeby zakładu pracy. Czy mogę to zrobić?
Praca w niedziele oraz święta jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach -- w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ratowania zdrowia lub życia ludzkiego albo mienia, a także dla usunięcia awarii.
Jest ona dozwolona również przy innych pracach, np.:
• w ruchu ciągłym,
• w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy,
• w grupowej organizacji pracy,
• w transporcie i komunikacji,
• w zakładowych strażach pożarnych,
• przy pilnowania mienia,
• w rolnictwie i hodowli,
• przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, a w szczególności:
– w placówkach handlowych, w gastronomii.
Za pracę w niedzielę lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu, a godziną 6.00 następnego dnia. Ustawodawca dopuszcza ustalenie innych godzin niż wskazane (art. 138 §2 k.p.). Pracodawca może ustalić, że niedziela będzie rozpoczynała się z upływem godz. 24.00 w sobotę, a zakończy z upływem 24.00 w niedzielę. Tak więc pracodawca może określić granicę czasową niedzieli w taki sposób, aby pokrywała się z niedzielą kalendarzową.

Źródło:Serwis prawno pracowniczy INFOR 28/2003 z dnia 13.07.2003

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,1600430011749 sekund.