VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 25 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 42 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Państwowa Inspekcja: Inspektor pracy wyjaśnia. Choroby i wypadki Autor : inspekcjapracy
Praca Ostatnie nowelizacje kodeksu pracy oraz ustaw wydanych na jego podstawie doprowadziły do całkowitej zmiany w systemie świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej - mówi radca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Maciej Piotrowski.
Świadczenia takie nie są już normowane kodeksem. Poprzednio pracodawca był zobowiązany do płacenia za pierwsze 35 dni takiej niezdolności, aktualnie wypłaca zasiłek tylko ZUS - już od pierwszego dnia niezdolności do pracy.


Wypadek przy pracy
Według kodeksowej definicji wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas pracy, lub w związku z wykonywaniem przez pracownika jego normalnych czynności albo poleceń przełożonych. Wypadek przy pracy może zaistnieć również podczas czynności wykonywanych na rzecz zakładu pracy, bez polecenia pracodawcy. Przykładem może być sytuacja, w której pracownik uległ wypadkowi umieszczając w magazynie towar narażony na zniszczenie przez padający deszcz.

Szczególne regulacje stosuje się do wypadków: śmiertelnych, zbiorowych (w których poszkodowane są co najmniej dwie osoby); ciężkich - w wyniku których nastąpiło poważne uszkodzenie ciała; zagrażających życiu. Wypadki takie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Inspektoratu Pracy przez pracodawcę lub, niejednokrotnie, postępowaniu prokuratorskiemu.


Choroba zawodowa
powstaje w wyniku działania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy lub jest spowodowana sposobem wykonywania pracy.

Katalog chorób zawodowych jest zamknięty - jedynie choroby wymienione w odpowiednich aktach prawnych mogą być za takie uznane.


Świadczenia
Pracownikowi, który uległ wypadkowi lub zapadł na chorobę zawodową i jest z tego powodu niezdolny do pracy, może przysługiwać zasiłek chorobowy, już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest on wypłacany w wysokości stu procent podstawy wymiaru (a nie 80 proc. jak przy normalnym chorobowym) przez sześć lub - za zgodą ZUS - dziewięć miesięcy. Jeżeli po tym czasie pracownik nadal pozostaje niezdolny do pracy, a jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują powrót do zdrowia (odzyskanie zdolności do pracy), może otrzymać, decyzją ZUS, świadczenie rehabilitacyjne na okres do 12 miesięcy. Jeśli w dalszym ciągu nie jest zdolny do pracy przysługuje mu z tego tytułu renta lub renta szkoleniowa - w przypadku gdy konieczne jest przekwalifikowanie go do innego zawodu. Renty takie przyznawane są decyzjami ZUS.

Jeśli ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie (wypłacane przez ZUS), którego wysokość zależy od stopnia orzeczonego uszczerbku.

Odszkodowanie jest wypłacane po zakończeniu leczenia lub gdy stanie się jasne, że nie może ono przywrócić chorego do zdrowia.

Pracownik wymagający w dalszym życiu opieki, niezdolny do samodzielnego życia, ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, również wypłacanego przez ZUS.

W najgorszej sytuacji, gdy pracownik zginie w wyniku wypadku, jego rodzina może domagać się renty rodzinnej.

Szczególnym rozwiązaniem jest również uprawnienie do odszkodowania za utracone w wyniku wypadku przedmioty osobistego użytku lub narzędzia pracownika. Odszkodowanie takie winien wypłacić pracodawca lub firma ubezpieczająca, jeżeli pracodawca od takiego ryzyka się ubezpieczył. Natomiast pracownik nie może się domagać odszkodowania, gdy poniesione straty dotyczyły gotówki albo pojazdu mechanicznego (motocykla, samochodu).


Szczególne unormowania
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje niezależnie od stażu ubezpieczeniowego pracownika. Nawet gdyby pracownik uległ wypadkowi w pierwszym dniu swojej pierwszej pracy w życiu, otrzyma zasiłek. Przysługuje on w wysokości stu procent podstawy, podobnie jak świadczenie rehabilitacyjne.

W przypadku "normalnego" chorobowego ustalenia te są znacznie mniej korzystne dla pracownika. Nie dostanie on zasiłku: jeżeli za okres niezdolności do pracy zachowuje, na mocy odrębnych przepisów, prawo do wynagrodzenia; gdy naruszył przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia (umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa); gdy pozostawał pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, co przyczyniło się do powstania wypadku.

DANUTA ORLEWSKA

Źródło; Dziennik Polski

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,91670393943787 sekund.