VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 września 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 33 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Praca w warunkach szkodliwych art.nr 571 Autor : kodekspracy
Praca Czytelnik pracuje w pewnej firmie na stanowisku spawacza. Pyta Czy na ww. stanowisku przysługuje mi dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Pracodawca twierdzi, że ww. dodatek jest wliczony w stawkę osobistego zaszeregowania. Poza tym, pyta również czy pracując jako spawacz może przejść wcześniej na emeryturę w związku z tym, że pracuje w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia?
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest formą ekwiwalentu za pracę w warunkach narażających pracownika na pogorszenie lub znaczną utratę stanu zdrowia. Dodatki te są przyznawane pracownikom różnych działów gospodarki w wysokości uzależnionej od stopnia szkodliwości pracy. O stopniu szkodliwości lub uciążliwości dla zdrowia decydują poszczególne przepisy branżowe. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy m.in. przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w miejscu pracy. Pomiary czynników szkodliwych<br
Najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych<br
Ponadto jest on zobowiązany do przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz poinformowania pracowników o wynikach tej oceny.O wysokości dodatków decydują w głównej mierze przepisy branżowe. Niestety, Czytelnik nie podał, w jakim sektorze gospodarki wykonuje swoją pracę. Dla przykładu można przytoczyć zasady przyznawania takich dodatków dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. Zasady przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla tej grupy pracowników zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. (Dz.U. Nr 95, poz. 437 ze zm.).
Zgodnie z tymi przepisami pracownikowi za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych przysługuje dodatek w wysokości:
• do 5% stawki godzinowej, wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla I stopnia szkodliwości i uciążliwości,
• do 10% stawki godzinowej, wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla II stopnia szkodliwości i uciążliwości,
• do 15% stawki godzinowej, wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla III stopnia szkodliwości i uciążliwości,
• do 20% stawki godzinowe, wynikającej z najniższego wynagrodzenia – dla IV stopnia szkodliwości dla zdrowia.
Za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, zgodnie z tym rozporządzeniem, uważa się prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub innych obowiązujących normach higieniczno-sanitarnych. Podstawę przyznania dodatku za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez jednostkę upoważnioną do tego rodzaju badań.
W przypadku opisywanym przez Czytelnika nie można dokładnie określić miejsca jego zatrudnienia. Dlatego kwestię dotyczącą zasad przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych prywatny pracodawca może określić sam w regulaminie wynagradzania, mając na uwadze obowiązujące w danym sektorze przepisy.
Przez stawkę osobistego zaszeregowania należy rozumieć wynagrodzenie pracownika określone kwotowo za przepracowany czas pracy. Stawka osobistego zaszeregowania może być stawką godzinową (wynagrodzenie za 1 godzinę pracy) lub miesięczną (wynagrodzenie za miesiąc). W wielu zakładach pracy istnieją taryfikatory płac, w których są określone stawki osobistego zaszeregowania.
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych jest świadczeniem niezależnym od wynagrodzenia i nie może być wliczony w stawkę osobistego zaszeregowania (szczególnie, gdy obowiązuje taryfikator).
Odnośnie drugiego pytania czytelnika, zagadnienia związane z przejściem na wcześniejszą emeryturę reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Przepisy powołanego rozporządzenia stosuje się do pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określonych w załączniku do tego rozporządzenia. Okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy.
Takie okresy pracy stwierdza zakład pracy na podstawie posiadanej dokumentacji w świadectwie wykonywania prac w szczególnych warunkach, wystawionym według określonego w odrębnych przepisach wzoru.
Jeżeli czytelnik ma udokumentowane okresy pracy w warunkach szkodliwych i spełnia przesłanki określone w powyższym rozporządzaniu, to może ubiegać się o przejście na wcześniejszą emeryturę.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,91395616531372 sekund.