VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 28 maja 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 68 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Praca emerytów i rencistów cz.III. 25.01.2003 Autor : dolubzpracy
Emeryci i Renciści Sprawdź stan zdrowia pracownika
Możliwości korzystania z pracy lub usług emeryta lub rencisty może ograniczać zły stan jego zdrowia, znajdujący formalny wyraz w uznaniu go inwalidą, osobą niezdolną do pracy lub osobą niepełnosprawną. Warto więc wyjaśnić znaczenie tych terminów.

Pojęcie inwalidztwa funkcjonowało w polskim prawie emerytalno-rentowym przez wiele lat. Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późn. zm.) przejęła go z dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, wprowadzającego w powojennej Polsce nowy system rentowy. Wymieniona ustawa z 1982 r. przewidywała trzy grupy inwalidztwa:


do I grupy mogły być zaliczone osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, co w praktyce oznaczało konieczność korzystania przez nie ze stałej pomocy innej osoby,

orzeczenie o inwalidztwie II grupy mogły uzyskać osoby całkowicie niezdolne do pracy,

za inwalidów III grupy uznawano osoby częściowo niezdolne do pracy.


Wprawdzie ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o e. i r. z FUS pojęcie inwalidztwa zastąpiła nowym określeniem „niezdolność do pracy”, ale ciągle jeszcze wiele osób posiada ważne orzeczenia dawnych komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, ustalające istnienie u nich inwalidztwa I, II lub III grupy. W niektórych przepisach, np. w prawie podatkowym przyznanie pewnych ulg uzależnia się od zaliczenia danej osoby do jednej z grup inwalidztwa.


Niezdolność do pracy

Zgodnie z art. 12 wymienionej ustawy niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Dotyczy to również osoby posiadającej zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 4 ustawy). Częściowo niezdolna do pracy jest taka osoba, która zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji utraciła w stopniu znacznym (art. 12 ust. 3). W art. 13 ustawa stanowi, że trwałą niezdolność do pracy orzeka się, jeśli badana osoba nie ma szans na odzyskanie zdolności do pracy. Jeżeli takie rokowania występują, to należy ustalić okresową niezdolność do pracy.

Ustawa utrzymała pojęcie niezdolności do samodzielnej egzystencji, definiując je jako wystąpienie konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (art. 13 ust. 5).

Przypomnijmy, że osoby mające pod rządami cytowanej wcześniej ustawy z 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (w brzmieniu sprzed 1 września 1997 r.) ustalone prawo do świadczeń na podstawie zaliczenia do:

I grupy inwalidztwa – uważa się obecnie za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji,

II grupy inwalidów – uważa się za całkowicie niezdolne do pracy,

III grupy inwalidztwa – uważa się za częściowo niezdolne do pracy.Trzy kategorie niepełnosprawności

Dla realizacji celów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zob. podstawa prawna) wprowadzono trzy kategorie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki (art. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 4 ustawy znaczny stopień niepełnosprawności ustala się dla osoby, która nie może wykonywać zatrudnienia na stanowisku pracy przewidzianym dla osoby pełnosprawnej, ale jest zdolna do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej. Ponadto osoba taka wymaga stałej lub długotrwałej pomocy z powodu ograniczonej znacznie możliwości samodzielnej egzystencji. Orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości podejmowania przez tę osobę zatrudnienia poza zakładem pracy chronionej lub zakładem aktywizacji zawodowej.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba niepełnosprawna mająca zmniejszoną sprawność organizmu może pracować pod warunkiem, że stanowisko pracy przystosowane zostanie do jej potrzeb i możliwości. Ponadto osoba ta wymaga częściowej lub okresowej pomocy z powodu ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji.

Lekki stopień niepełnosprawności nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego przez nią zatrudnienia. Osoba taka może wykonywać każdą wybraną pracę, do której ma kwalifikacje. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza także, że osoba ta może samodzielnie egzystować.

Przez ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji ustawa rozumie naruszenie sprawności organizmu w stopniu umożliwiającym zaspokojenie, bez pomocy innych osób, podstawowych potrzeb życiowych (samoobsługa, poruszanie się, komunikowanie się).

Trzeba tu jeszcze dodać, że decyzja lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowana jest tak samo jak orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy odpowiada orzeczeniu o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaś orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy jest równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności (art. 5 ustawy).

Dowodem niepełnosprawności osób, które przed 1 września 1997 r. zostały zaliczone do jednej z grup inwalidztwa, mogą być orzeczenia dawnych komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (art. 62 ustawy).


Prawo do pracy

Wymienione wyżej przepisy o inwalidztwie, niezdolności do pracy oraz o niepełnosprawności nie ograniczają osobom, spełniającym warunki w nich określone, uprawnień do podjęcia lub kontynuowania pracy.

Nawet uznanie danej osoby za osobę całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy o emerytach i rentach z FUS nie oznacza, że nie może ona być zatrudniona w ramach stosunku pracy lub świadczyć pracy w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowę zlecenia, agencyjną lub umowę o dzieło).

Jednak takie osoby oraz ich pracodawcy muszą mieć świadomość wszystkich skutków podjęcia działalności zarobkowej, w tym m.in.:


szkodliwego wpływu zatrudnienia, podjętego wbrew zaleceniom lekarskim, na stan zdrowia osób uznanych za niezdolne do pracy lub niepełnosprawne,

reakcji organów stwierdzających niezdolność do pracy lub niepełnosprawność na informację o pracy osoby ubiegającej się o przedłużenie okresu niezdolności lub niepełnosprawności,

ograniczeń wysokości dochodu z tytułu pracy osoby pobierającej emeryturę lub rentę.


Jeżeli założymy, że orzeczenie o niezdolności do pracy lub niepełnosprawności zostało wydane zgodnie z wymaganiami prawa i wiedzy medycznej, to jego adresaci (osoby niezdolne do pracy lub niepełnosprawne oraz pracodawcy takich osób) powinni w pełni respektować zalecenia lekarza w sprawie zakazu lub ograniczeń wykonywania pracy. Postępowanie niezgodne z tymi zaleceniami może spowodować pogorszenie stanu zdrowia danej osoby, a w wyjątkowych sytuacjach również pewne negatywne skutki dla pracodawcy.

Informacja o podjęciu lub kontynuowaniu pracy przez osobę niezdolną do jej wykonywania lub osobę niepełnosprawną może mieć wpływ (ale nie musi) na decyzję lekarza – orzecznika ZUS lub zespołu orzekającego istnienie niepełnosprawności. Świadomość tego faktu muszą mieć osoby niezdolne do pracy, osoby niepełnosprawne oraz ich pracodawcy.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,81776881217957 sekund.