VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 04 kwietnia 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 28 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Kiedy wolno przesunąć pracownika do innej pracy? Autor : zmiany
Praca SĄD NAJWYŻSZY WYNAGRODZENIE MUSI POZOSTAĆ BEZ ZMIAN Kiedy wolno przesunąć pracownika do innej pracy? Pracodawca, chcąc powierzyć pracownikowi inną pracę niż ustalona w umowie o pracę, powinien uzyskać jego zgodę. Możliwe jest jednak przesunięcie pracownika do innej pracy bez tej zgody na okres nie przekraczający 3 miesięcy, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Rodzaj pracy wynikający z umowy o pracę wiąże obie strony stosunku pracy. Dlatego też pracodawca, co do zasady, nie może samodzielnie przenieść pracownika do innej pracy, niż to ustalono w treści umowy o pracę. Powinien na to uzyskać zgodę pracownika, akceptującego nowe warunki pracy. W razie wyrażenia przez pracownika zgody na wykonywanie innej pracy niż to określono w umowie o pracę dochodzi bowiem w istocie do zmiany tej umowy w zakresie dotyczącym rodzaju pracy powierzonej pracownikowi. Zazwyczaj następuje to poprzez zawarcie przez strony stosownego aneksu do umowy o pracę, stwierdzającego np., że od 15 lipca 2002 r. pracownik zatrudniony jako cieśla będzie dalej pracował jako tynkarz. Pracodawca może – bez zgody pracownika – powierzyć mu inną pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom zawodowym pracownika (art. 42 par. 4 k.p.). Może także posłużyć się konstrukcją wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, wypowiadając pracownikowi umowę w części dotyczącej rodzaju pracy (art. 42 k.p.). Wyjątkowo także w czasie przestoju pracodawca może przenieść pracownika do innej, odpowiedniej pracy (art. 81 par. 3 k.p.). PRZYKŁAD Pracodawca powierzył pracownikowi w okresie listopad–grudzień zeszłego roku oraz styczeń–marzec bieżącego roku inną pracę, bez pytania go o zgodę oraz bez wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Czy było to możliwe na tak długi okres? Zgodnie z art. 42 par. 4 k.p. wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Tak więc w zeszłym roku kalendarzowym pracodawca powierzył pracownikowi inną pracę na okres dwóch miesięcy, a bieżącym roku – na okres trzech miesięcy. Jeżeli zatem zostały spełnione inne przesłanki wynikające z przytoczonego przepisu, pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę. W takim przypadku pracownikowi temu przysługiwać będzie wynagrodzenie przewidziane za wykonanie tej właśnie pracy. Wynagrodzenie to nie powinno być jednak niższe od wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60 proc. wynagrodzenia. Jeżeli jednak przestój nastąpił z winy pracownika, to wówczas przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę (art. 81 par. 3 k.p.). Pracodawca może jednostronnie przenieść pracownika do innej pracy, jeżeli wystąpił u niego przestój uniemożliwiający normalne wykonywanie pracy przez tego pracownika. Przy czym uprawnienie do przeniesienia pracownika do innej pracy jest niezależne od tego, czy przestój nastąpił z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, czy też został spowodowany przez pracownika lub czynniki zewnętrzne, np. warunki atmosferyczne. Czas, na jaki może nastąpić przeniesienie pracownika do innej pracy, nie został ograniczony żadnym terminem kalendarzowym. Dlatego też pracodawca może w ten sposób powierzyć pracownikowi inną pracę nawet na czas przekraczający 3 miesiące, choć z pewnością jest to sytuacja wyjątkowa. Zwracał na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 17 stycznia 1978 r. I PRN 178/77 (OSNC 1978/8/47) stwierdzając, że czas powierzenia innej pracy jest ograniczony jedynie czasem trwania przestoju, a po jego ustaniu pracownik automatycznie wraca do swojej normalnej pracy, objętej umową o pracę. Pracodawca na czas przestoju powinien przenieść pracownika do innej, odpowiedniej pracy, czyli pracy możliwie najbardziej zbliżonej do tej, którą pracownik na co dzień wykonuje w ramach swoich obowiązków. Powinna więc to być praca odpowiadająca kwalifikacjom pracownika, którą jest on w stanie wykonywać. PRZYKŁAD Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy, do której został przeniesiony przez pracodawcę? Tak. Pracownik może odmówić wykonywania pracy, która byłaby dla niego nieodpowiednia. Może odmówić świadczenia pracy, jeżeli jest ona dla niego niedozwolona, np. ze względu na to, że jest pracownikiem młodocianym, kobietą lub osobą niepełnosprawną, a powierzona na czas przestoju praca mieści się w zakresie prac zabronionych dla tej kategorii pracowników. Pracownik może też odmówić wykonywania pracy nieodpowiedniej dla niego ze względu na jego stan zdrowia, np. gdy wymaga znacznego wysiłku fizycznego lub musi być wykonywana w wysokiej temperaturze. Może także sprzeciwić się powierzeniu mu pracy, do której nie posiada kwalifikacji lub pracy w znacznym stopniu odbiegającej od charakteru pracy objętej umową o pracę i będącej niejako poniżającą dla niego. Tak byłoby np. w razie powierzenia inżynierowi na czas przestoju pracy polegającej na kopaniu rowów lub skierowaniu księgowego do pracy w szatni. W tego rodzaju sytuacjach, gdy powierzona praca jest nieodpowiednia, odmowa jej wykonywania nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych i nie może być podstawą rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy lub wymierzenia mu kary porządkowej. Ryszard Sadlik Podstawa prawna • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,95840287208557 sekund.