VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 23 lutego 2020
Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 38 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Kontakt z nami

+48501700846
+48501700846

Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.


Robert Łabuzek

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

OCHRONA ŚRODOWISKA: Kiedy niezbedny jest Raport Środowiskowy ? Autor : God
Ochrona Środowiska Przy których inwestycjach Raport Środowiskowy przed pozwoleniem budowlanym.? Jeśli inwestycja może oznaczać szkodę dla przyrody, przedsiębiorca musi się liczyć z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej

Bez niej nie zostaną wydane pozwolenie budowlane,decyzja o warunkach zabudowy jak i ta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (gdy na danym terenie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego). Jeśli więc przedsiębiorca nie zapozna się z przepisami środowiskowymi odpowiednio wcześnie, musi się liczyć z tym, że straci przynajmniej jeden sezon budowlany. Do uzyskania decyzji niezbędne jest często przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko a tej nie da się zazwyczaj wykonać od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Zajrzyj do rozporządzenia i ustawy Planując inwestycję, trzeba pamiętać o rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DzU z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zm.). Wskazane w nim obiekty wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Raport środowiskowy będzie zaś niezbędny dla tych wymienionych w grupie I  Z kolei inwestycje wskazane w grupie II mogą, ale nie muszą wymagać takiej oceny. Z doświadczeń osób, które przechodziły już taką procedurę, wynika, że często można uniknąć sporządzania czasochłonnego raportu, jeżeli karta informacyjna przedsięwzięcia jest napisana bardzo szczegółowo, a ponadto przez osobę lub firmę, do której wydający decyzję ma zaufanie. Samo sprawdzenie rozporządzenia nie wystarczy, by być pewnym, czy inwestycja wymaga decyzji. Dodatkowo trzeba się zapoznać z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zawiera on dodatkowe wymagania wpływające na konieczność wykonania oceny. Chodzi m.in. o zdolność samooczyszczania się środowiska, gęstość zaludnienia czy położenie nad jeziorem albo w sąsiedztwie bagien. Ustawowe określenia są jednak dość ogólne i nie zawsze przedsiębiorca będzie miał pewność, że bez decyzji się obędzie. Patrz w przyszłość Ponieważ wykonywanie raportu środowiskowego i postępowanie w sprawie decyzji trwa długo, trzeba śledzić projektowane zmiany przepisów (decyzja zostanie bowiem wydana na podstawie tych, które będą obowiązywać w dniu wydania). Już dziś warto więc się zapoznać z projektem rozporządzenia w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć, który ma zastąpić obecnie obowiązujące. Najważniejsze wprowadzane w nim zmiany mają dotyczyć deweloperów.


Zgodnie z projektem na terenach obszarów chronionych lub ich otulin jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko kwalifikować się będą nawet niektóre jednorodzinne rezydencje (powyżej 2 tys. mkw. powierzchni zabudowy). Decyzja może być wymagana także dla niezbyt dużych osiedli z ok. 100 mieszkaniami (2 ha pow. zabudowy). Do tej pory zabudowa mieszkaniowa w praktyce nie podlegała ocenom ekologicznym. Raport będzie również potrzebny przy drogach niepublicznych przekraczających 1 km długości (dotychczas dotyczy to tylko publicznych). Do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska zakwalifikują się też zapewne parki rozrywki i stadiony, a to znaczy, że postępowanie trzeba będzie przeprowadzić choćby dla każdego gminnego boiska typu Orlik. To samo ma dotyczyć ośrodków wypoczynkowych, stałych kempingów, hoteli przewidzianych dla ponad 100 osób (obecnie dotyczy to tylko zlokalizowanych poza obszarami miejskimi) czy instalacji wiatrowych nieprzekraczających 30 m wysokości. Zmienić się też mają przepisy dotyczące parkingów czy sieci kanalizacyjnych. Gdy liczysz na unijne dotacje Szczególnie starannie trzeba podejść do ekologicznych obowiązków, gdy firma stara się o wsparcie z unijnych funduszy. Lepiej wtedy nieco zawyżyć parametry inwestycji, niż je niedoszacować. Unia bowiem bardzo dokładnie sprawdza, czy postępowanie ekologiczne zostało przeprowadzone prawidłowo. – Z praktyki wiadomo też, że łatwiej jest uzyskać finansowe wsparcie, gdy w razie wątpliwości przedsiębiorca złoży wniosek o wydanie decyzji, nawet jeżeli później urząd umorzy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Według zaleceń ministra rozwoju regionalnego taka decyzja o umorzeniu może zostać uznana za wystarczającą, jeżeli jej uzasadnienie wyczerpująco i przekonująco wykazuje, iż przedsięwzięcie ze względu m.in. na rodzaj, skalę czy usytuowanie nie może znacząco oddziaływać na środowisko. Wskazanie jedynie braku podstawy prawnej w prawie krajowym to za mało. Byłoby dobrze, gdyby w uzasadnieniu do decyzji zastosowano kryteria określone w aneksie III dyrektywy 85/337/EWG.


Kto wyda decyzję


Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: - regionalny dyrektor ochrony środowiska dla mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych lub obszarach morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, niektórych lotnisk i terminali; - starosta – przy scalaniu, wymianie lub podziale gruntów; - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – przy zmianie lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; - wójt, burmistrz, prezydent miasta – dla pozostałych przedsięwzięć.


Kiedy niezbędny jest raport ?


Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem sporządzenia raportu środowiskowego wymagają każdorazowo m.in.:


 - niektóre zakłady chemiczne,


- duże obiekty, np. metalurgiczne, energetyczne, takie, w których są stosowane procesy chemiczne, papiernie, cementownie, kopalnie, lotniska, zbiorniki wodne i zapory, rurociągi, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów i instalacje do ich unieszkodliwiania, fermy, niektóre instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne emitujące pole elektromagnetyczne,


 - autostrady i drogi ekspresowe.


Raportu mogą też wymagać:


 - niektóre elektrownie oraz stacje i linie energetyczne, - niektóre zakłady metalurgiczne, koksownie, cementownie, papiernie, zbiorniki na paliwo,


- stacje benzynowe, tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli, instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych,


 - niektóre ośrodki wypoczynkowe i hotele, niektóre garaże lub parkingi, 


 zespoły zabudowy przemysłowej o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,


 - zespoły zabudowy usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha,


 - centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha,


 - niektóre zakłady naprawcze,


- niektóre drogi, sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Czasem wymagane jest też przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy:


 - przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na taki obszar, a nie jest bezpośrednio związane z jego ochroną, - obowiązek oceny został nałożony przez właściwy organ.

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-753 KRAKÓW ul.Tadeusza Lehra Spławińskiego 2

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 1,0348689556122 sekund.