VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 29 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 40 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Szkolenia: Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń Autor : God
Szkolenia info Nie da się ukryć, iż to zwiększenie efektywności pracy jest główną (jeśli nie jedyną) przyczyną organizowania szkoleń oraz uzasadnieniem sensu ich istnienia. Żadna firma nie planuje i nie powinna planować szkoleń bez przeprowadzenia dogłębnej analizy potrzeb i spodziewanych korzyści. Korzyści te, jakkolwiek nie określane, czy to mianem wzrostu kompetencji, umiejętności, motywacji itp. w gruncie rzeczy sprowadzają się do poprawy wyniku finansowego firmy i na tej płaszczyźnie właśnie powinny być mierzone. Wzrost dochodu firmy, osiągany często w długim okresie czasu, udowadnia wartość szkolenia
"Jako oceniają Państwo przydatność szkolenia?", "Czy kurs spełnił Pani/Pana oczekiwania?".

Takimi pytaniami kończą się przeważnie szkolenia pracowników organizowane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Odpowiedź jest zazwyczaj pozytywna, pracownicy są bowiem przeważnie zadowoleni. Szkolenie stanowi pewną odmianę, oderwanie od codziennego rytmu pracy, jest okazją do towarzyskiego spotkania, a w przypadku szkoleń połączonych z wyjazdem bywa traktowane jako namiastka urlopu. Rzecz jasna sam fakt dowiedzenia się o nowych tendencjach, zapoznanie się z nowymi koncepcjami, teoriami, praktykami itp. jest dla uczestników atrakcją, poniekąd powrotem w ławy szkolne. I tej funkcji szkoleń nie należy nie doceniać, jak i faktu, iż przynoszą one uczestnikom często wiele zadowolenia, co niewątpliwie wpływa na ich późniejszą efektywność pracy. Myśl ta pokrywa się z koncepcją Dawida Kirkpatricka, według którego powody oceniania efektywności szkoleń są następujące:

Koncepcja Dawida Kirkpatricka

1. Udowodnienie faktu, iż szkolenia przyczyniają się do osiągania przez organizację jej celów, stanowi uzasadnienie ich prowadzenia

2. Podjęcie decyzji, czy kontynuowanie szkoleń jest zasadne, czy też raczej powinno ono zostać przerwane

3. Pozyskanie informacji, w jaki sposób można udoskonalić programy szkoleniowe w przyszłości.Jakkolwiek Kirkpatrick nie wspomina wprost o konieczności przekładania się wysiłków szkoleniowych na wynik finansowy, to sformułowanie "osiąganie przez organizację jej celów" w istocie właśnie się do niego sprowadza. Ocena efektów dokonywana jest na różnych poziomach. Im głębszy poziom, tym ocena wymaga większego nakładu czasu i wysiłku, ale i stanowi ona wartościowsze źródło informacji. Poziomy te to:

Poziomy oceny efektów

1. reakcja uczestników szkolenia, pomiar poziomu ich zadowolenia

2. uczenie - zmiana w postawach uczestników, poziomu wiedzy, umiejętności (zgodnie z celami szkolenia!)

3. zachowanie - praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności

4. rezultaty - namacalne rezultaty w działalności przedsiębiorstwa (wskaźniki).

Co badać?Każde przedsiębiorstwo dysponuje szeregiem wskaźników, na podstawie których możliwe jest stwierdzenie, czy w danym okresie czasu nastąpiła poprawa jego działalności. Trudnym jest już samo osądzenie, czy wzrost przychodów nastąpił w wyniku poprawy funkcjonowania firmy, umiejętności personelu, czy też był to skutek działania czynników zupełnie zewnętrznych i niezależny od firmy, jak na przykład ogólna poprawa koniunktury.

Wskaźniki oceny efektywności pracy

 wzrost produkcji

 poprawa jakości

 spadek ilości braków

 obniżenie kosztów

 poprawa wskaźników bezpieczeństwa

 wzrost sprzedaży

 większy obrót

 zmiana rotacji zatrudnienia

 spadek ilość skarg klientów

 skrócenie średniego czasu obsługi klienta

 zmiana ilości sporządzanej dokumentacji

 mniejsza absencja i wydatki na świadczenia socjalne

 a w konsekwencji: wyższe zyski.

Odpowiedź na pytanie, czy zmiana tych wskaźników nastąpiła na skutek wzrostu umiejętności i kompetencji pracowników w efekcie szkolenia, jest niezwykle trudną, jednakże kluczową kwestią oceny efektywności szkoleń.Jak badać?

W praktyce stosuje się kilka modeli badań efektywności szkoleń. Modele te wykorzystują pre- oraz post testy, czyli badania efektywności pracy przed i po szkoleniu. Porównując ich wyniki można ocenić, czy po szkoleniu nastąpiła poprawa wydajności pracy, nie wszystkie jednak dają odpowiedź na pytanie, czy szkolenie przyczyniło się do owej poprawy.1. Szkolenie--------------------->Post Test

2. Pretest------------------------->Szkolenie-------------------->Post Test

3. Pretest------------------------->Szkolenie-------------------->Post TestPretest------------------------------------------------------------->Post Test (grupa kontrolna)

Jedynie ostatni z przedstawionych modeli uwzględnia działanie czynników zewnętrznych i stara się wyeliminować ich wpływ. Jeszcze lepszym sposobem na wyeliminowanie problemu wpływu czynników zewnętrznych na wynik oceny wzrostu efektywności działań pracowników po szkoleniu jest badanie sekwencyjne. Obserwuje się wyniki osiągane przez grupy szkolone w różnych odstępach czasu i ocenia, czy wzrost efektywności nastąpił po upływie mniej więcej takiego samego okresu czasu od daty poszczególnych szkoleń. Metoda ta mająca swe źródło w badaniach eksperymentalnych prowadzi z pewnością do trafnych wniosków, aczkolwiek wiąże się ona z określonymi wymaganiami (odpowiednia ilość grup, zbliżony a równocześnie niezbyt krótki okres czasu pomiędzy poszczególnymi szkoleniami), które nie zawsze mogą być zapewnione. To, co sprawdza się w laboratorium, nie zawsze można przeprowadzić na żywym organizmie organizacji. Nieracjonalnym byłoby poza tym dostosowywać na siłę plan szkoleń, sztucznie dzielić pracowników na grupy po to tylko, aby móc potem przeprowadzić badania.

Matematyka przychodzi z pomocą … ?Specjaliści z dziedziny HR mają do dyspozycji szereg wymyślnych wzorów mierzących stopień poprawy efektywności pracowników po przebytym szkoleniu. Badania tego typu, noszące nazwę analizy użyteczności, mają na celu ustalenie, czy dany zabieg HR jest efektywny pod względem nakładu kosztów i uzyskanych wyników, jak i również porównanie efektywności kosztowej dwóch lub więcej zabiegów HR. Użyteczność to różnica pomiędzy spodziewanymi korzyściami oraz kosztami z zastosowania określonej metody, szkolenia HR itp. Na koszty szkoleniowe składają się nie tylko ich przygotowanie (analiza potrzeb) oraz przeprowadzenie (wynagrodzenia dla szkoleniowców, wynajęcie sali, zorganizowanie posiłków, sprzętu, koszty dojazdu, utrata dnia pracy pracowników), ale i późniejsze utrzymanie wprowadzonych rozwiązań. Jeden z stosowanych wzorów na efektywność szkoleń przedstawia się następująco:Korzyść = N * T * SD (PLN) * PC - KGdzie:N - liczba uczestnikówT - czas przez jaki korzyści będą się utrzymywałySD (PLN) - wartość pracy wykonywanej przez niewyszkolonego pracownikaPC - zmiana poziomu wykonania pracy (różnica między poziomem wykonania pracy osób nieprzeszkolonych i przeszkolonych wyrażona w liczbie odchyleń standardowych)K - koszty szkoleniaInnymi słowy korzyść odniesiona ze szkolenia to zmiana poziomu wykonania pracy uwzględniająca liczbę uczestników szkolenia, czas czerpania z niego profitów oraz koszt całego przedsięwzięcia. Brzmi to wszystko raczej w sposób oczywisty, nie do końca jednak daje odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób przeprowadzenie szkolenia przyczyniło się do wzrostu efektywności pracy. Tworzenie tego typu wzorów jest bez wątpienia poprawne pod względem merytorycznym, jednakże budowanie poszczególnych wskaźników niesie ze sobą poważne trudności. Co bowiem oznacza kluczowy tutaj składnik PC? Zmiana poziomu wykonania pracy jest definiowana jako:PC (performance change) = SC (skills change / zmiana umiejętności) * r s/jp (korelacja pomiędzy zdolnościami a wykonywaną pracą)Nie do końca jasna jest przydatność typu podejścia, jeśli sprawą interesującą wszystkich najbardziej jest właśnie ocenienie wzrostu umiejętności pracowników po szkoleniu i wpływu tego wzrostu kwalifikacji na jakość wykonywanej pracy (czyli właśnie korelacja). Wzór ten, jakkolwiek teoretycznie zasadny, znajduje się jednakże poza kręgiem naszych dociekań. Niczego w gruncie rzeczy nie wnosi, mami nas jedynie swoją naukowością. Owszem, jeśli zastosujemy sprawne narzędzie mierzące wzrost zdolności oraz ich zależność wobec jakości pracy, statystyka odnajduje swój sens. Porywanie się na wyrafinowane narzędzia statystyczne bez jasno określonej metody pomiaru często trudnych uchwytnych czynników psychologicznych itp., jest zabiegiem bezcelowym. Dotąd dopóki specjaliści od HR nie będą dysponować pewnym narzędziem pomiaru, transformowania danych jakościowych na ilościowe, sięganie po statystykę jest stratą czasu.Rozwiązanie alternatywne…Lepsze efekty przyniesie zastosowanie szeregu metod jakościowych, których właściwa interpretacja przeprowadzona przez specjalistów znających bardzo dobrze charakter i warunki pracy dostarczy odpowiedzi na pytanie o efektywność przeprowadzonego szkolenia. Metodami tymi są:Metody

 wywiady

 kwestionariusze

 obserwacja bezpośrednia

 testy i symulacje

 dane archiwalne poziomu wykonania pracy (pozwalają na porównania).W wyniku zastosowania powyższych metod nie otrzymamy wprawdzie liczb, ani wskaźników, niemniej jednak uzyskamy wartościowe informacje na temat, motywacji i jakości pracy pracowników po przebytym szkoleniu. Poprawne zaprojektowanie i przeprowadzenie testów i symulacji a następnie umiejętne zinterpretowanie ich rezultatów dostarczy cennych informacji na temat efektywności szkolenia. Wzrost wyniku finansowego przedsiębiorstwa w okresie po szkoleniu obliczyć jest łatwo. Udowodnienie jego związku z przebytym szkoleniem jest już zadaniem trudniejszym. Zależność ta nie musi jednak zostać zmierzona linijką, ani też poparta statystyką, jeśli nie ma pewności co do jakości uzyskanych danych ilościowych. Może opierać się na innych, subiektywniejszych formach badań, o ile wykraczają one poza pytanie "Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?".

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,89646697044373 sekund.