VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 39 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Nieruchomości: Co musi wiedzieć właściciel nieruchomości Autor : Jan
Nieruchomości

Własny dom lub działka to marzenie większości Polaków. Oprócz prestiżu własna nieruchomość oznacza jednak wiele obowiązków. Narzucają je przepisy budowlane, ekologiczne i prawo cywilne.

Trzeba zbierać śmieci, segregować odpady i odgarniać śnieg na chodniku przed swoją posesją. Nieruchomość powinna też mieć swój numer, a mieszkające tam osoby muszą być zameldowane na pobyt stały lub czasowy. Przepisy określają nawet, komu należą się jabłka z drzewa rosnącego na granicy, aby kłótnie sąsiedzkie nie przypominały sporów Kargula z Pawlakiem. Bardziej opłacalne jest zresztą pozywanie zakładów energetycznych i firm wodociągowych za to, że przez wiele lat korzystały za darmo z naszej własności.

Nie wolno też sąsiada podtapiać, męczyć hałasem ani uciążliwymi zapachami. Niestety – albo na szczęście – zasada „wolnoć Tomku w swoim domku” nie obowiązuje bezwzględnie.

Własność działki to również różnego rodzaju podatki i opłaty. Choć o podatku katastralnym na razie się nie mówi, to kosztuje np. wycinka drzewa – na szczęście nie każdego.

Potrzebna tabliczka z numerem i nazwą ulicy

Kto nie ma tabliczki z numerem porządkowym na swojej posesji, ten naraża się na mandat w wysokości nawet 250 złotych

Prawo geodezyjne i kartograficzne przewiduje, że właściciele nieruchomości muszą na niej umieścić, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym (art. 47b). Ich obowiązkiem jest również utrzymywanie tej tabliczki w należytym stanie. Warto podkreślić, że nie każda geodezyjnie wyodrębniona działka musi posiadać numer porządkowy – dotyczy to jedynie nieruchomości zabudowanych oraz tych, które są przeznaczone pod zabudowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Jakie zasady obowiązują przy nadawaniu numeracji nieruchomościom? Zależą one m.in. od tego, jak duża jest miejscowość, czy posiada ulice i place ze swoimi nazwami itp. Obowiązuje jednak ogólny wymóg, że każda nieruchomość powinna mieć jeden numer porządkowy. Tym samym numerem oznacza się również budynki położone na danej działce, nawet wtedy, gdy stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Od tej generalnej zasady jest oczywiście kilka wyjątków – dotyczy to np. oznaczania nieruchomości, na której znajduje się więcej niż jeden budynek położony frontem do ulicy albo budynek stoi na więcej niż jednej działce. Również wtedy, gdy na nieruchomości znajduje się więcej budynków niż tylko ten przylegający do ulicy, to te położone w głębi oznacza się numerami porządkowymi z dodaniem liter alfabetu łacińskiego (a, b, c, d...), ale bez polskich znaków. Takiego sposobu oznaczania nie stosuje się jednak w przypadku budynków gospodarczych i magazynowych, które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. Jeśli jednak właściciel nieruchomości złoży w urzędzie taki wniosek, można takie budynki oznaczyć jako np. 19a, 19b. Pozwala na to § 5 ust. 2 rozporządzenia (patrz podstawa prawna).

 

Formalności urzędowe

 

Sprawami tabliczek z nazwami ulic, jak również ustalaniem numerów porządkowych zajmują się urzędnicy gminni, a w miastach na prawach powiatu – miejski magistrat. Nadanie numeru jest niby bezpłatne, ale w praktyce trzeba się liczyć z wydatkami na dokumenty, które urzędnicy każą nam (w informacjach podawanych ustnie, na stronach internetowych albo w Biuletynie Informacji Publicznej) zgromadzić i dołączyć do wniosku o nadanie numeru.

Przykład

W Warszawie urzędnicy żądają dołączenia do wniosku np. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku lub kopii mapy zasadniczej obejmującej nieruchomość z aktualnym stanem zabudowy. Gdy nieruchomość nie jest jeszcze zabudowana, urzędnicy żądają m.in. wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (to koszt minimum 30 zł) albo kopii pozwolenia na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy. Urzędnicy wymagają również przedstawienia zaświadczenia o wcześniej nadanym tej nieruchomości numerze porządkowym, co oznacza kolejny wydatek 17 zł tytułem opłaty skarbowej.

W innych miastach i gminach jest podobnie jak w Warszawie. Szczecin np. żąda od wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny), oryginału wypisu z ewidencji gruntów, kopii pozwolenia na budowę i planu zagospodarowania działki.

 

Nadanie numeru

 

Po złożeniu wszystkich wymaganych przez urzędników dokumentów otrzymujemy zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego. Nie jest to decyzja administracyjna i nie można się od niej odwołać do wyższej instancji.

Oznaczenie nieruchomości numerem może nastąpić z urzędu albo na wniosek zainteresowanego. Gdy następuje to z urzędu, to wtedy o takim fakcie właściciel nieruchomości musi zostać powiadomiony na piśmie. Pismo urzędnicy kierują do właściciela lub współwłaścicieli ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Gdy to my składaliśmy wniosek o nadanie numeru, powinniśmy też otrzymać pisemne zawiadomienie o tym fakcie.

Uwaga! Tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić w widocznym miejscu, na budynkach albo na ogrodzeniu nieruchomości w terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu numerem.

Na tabliczce oprócz cyfr musi się też znaleźć nazwa ulicy lub placu (jeśli nasza nieruchomość znajduje się w miejscowości posiadającej ulice lub plac z nazwami). Gdy nasza nieruchomość leży w miejscowości, gdzie nie ma odrębnych nazw ulic i placów, to na tabliczce numeracyjnej oprócz odpowiednich cyferek musi się też znaleźć nazwa miejscowości. Ponadto, gdy budynek stoi w głębi posesji, która jest ogrodzona od strony ulicy, to tabliczkę z numerem porządkowym trzeba też umieścić na parkanie. Nie ma natomiast obowiązku podświetlania tabliczki numeracyjnej (taki wymóg przewidywały poprzednie przepisy z 1968 r.).

 

Grozi grzywna lub nagana

 

Za zignorowanie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości grozi grzywna do 250 zł albo kara nagany. Tak wynika z art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń. Mandat karny może nam w takim przypadku wystawić straż miejska. Co istotne, obowiązki związane z tabliczkami numeracyjnymi ciążą nie tylko na właścicielu nieruchomości, lecz także np. na administratorze, dozorcy lub użytkowniku.

 

Gdzie szukać przepisów

 

 

 

 

 

Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,90404415130615 sekund.