VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 27 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 25 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

Nieruchomości: Właściciel posesji odpowiada za chodnik Autor : God
Nieruchomości

Właściciele są zobowiązani sprzątać chodniki wzdłuż ich działek. Jeśli nie dopełnią tej czynności, a przechodnie poniosą wskutek tego szkodę, będą musieli ją naprawić


Dotyczy to wszystkich posesji bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.


Jeśli na nieruchomości znajduje się budynek z mieszkaniami będącymi odrębną własnością, obowiązek ten przejmują osoby, którym wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarząd, albo właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Właścicielami są nie tylko osoby, firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale też współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także osoby, które w jakikolwiek sposób weszły w ich posiadanie.


Czystość na posesji


 


Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zmianami) mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek nie tylko na chodnikach. Powinni przede wszystkim wyposażyć nieruchomości w urządzenia służące gromadzeniu odpadów komunalnych (śmietniki, zsypy, szamba) oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Oni też mają obowiązek zadbać o przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli jej nie ma – wyposażyć posesję w bezodpływowy zbiornik nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię. Muszą również zapewnić, że w tych urządzeniach będą gromadzone odpady powstałe na terenie nieruchomości. Są więc odpowiedzialni m.in. za to, by lokatorzy nie wyrzucali śmieci na ulicę, lecz do śmietnika na posesji. Są też zobowiązani pozbywać się odpadów komunalnych i nieczystości (wywóz śmieci, szamba) w sposób zgodny z przepisami.


 


Usuwanie śniegu, lodu, błota


 


Obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają poza teren posesji. Wskazana ustawa wyraźnie mówi, że muszą sprzątać chodniki przylegające do posesji, tj. oczyszczać je z błota, śniegu i lodu oraz usuwać inne zanieczyszczenia. Obowiązki związane z utrzymywaniem czystości na chodnikach mogą wynikać także z innych przepisów, w tym z regulaminu rady gminy.


Chodnik zaś to część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego.


Jeśli więc dopuszczono, by parkować na nim samochody lub znajduje się tu płatny parking, właściciel jest zwolniony ze sprzątania chodnika. Gdy opłaty za postój i parkowanie pobiera gmina, ona odpowiada za jego czystość, a także za zbieranie i wywóz odpadów za znajdujące się na nim kosze na śmieci oraz za utrzymywanie ich w odpowiednim stanie.


Właściciele posesji nie muszą sprzątać i odśnieżać dróg. Nie do nich też należy oczyszczanie ze śniegu i lodu przystanków autobusowych, tramwajowych, trolejbusowych oraz wydzielonych krawężnikami lub oznakowaniem torowisk tramwajowych. Tym się zajmują przedsiębiorcy użytkujący przestrzeń służącą komunikacji publicznej.


Utrzymywanie czystości i porządku na wszystkich innych terenach obciąża co do zasady gminę.


 


Może być grzywna


 


Ustawa z 1996 r. przewiduje, że sprzątaniem chodników może się zająć gmina. Mieszkańcy muszą wyrazić na to zgodę w referendum gminnym. Oznacza to jednak, że właściciele będą płacić za wykonywanie przejętych obowiązków.


Jeśli właściciele nieruchomości uchylają się od obowiązku utrzymywania czystości i porządku, grozi im kara grzywny, którą wymierza się wedle procedury obowiązującej przy ściganiu wykroczeń.


Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może też wydać decyzję nakazującą właścicielowi wykonanie obowiązków wynikających z ustawy z 1996 r., w tym uprzątania chodników z lodu, błota i śniegu.


 


Odpowiedzialność za szkody

 


Właściciela obciąża odpowiedzialność cywilna za skutki wypadków spowodowanych brakiem dbałości o chodnik. Jeśli ktoś pośliznął się na nieuprzątniętym lodzie i złamał rękę, skręcił nogę, upadł i doznał dotkliwych potłuczeń, może ona być znacznie dotkliwsza niż grzywna.


Ofiara takiego wypadku może zażądać od właściciela zwrotu wszelkich wydatków na leczenie, zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa, pokrycia innych strat, np. utraconych zarobków. Jeśli jednak właściciel czy zarządca zaangażowany przez właściciela lub wspólnotę mieszkaniową powierzył wykonywanie usług, w tym sprzątanie chodnika, przedsiębiorcy prowadzącemu odpowiednią firmę, on będzie odpowiadać za takie szkody. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 5 sierpnia 2005 r. (sygn. II CK 595/04). Takie osoby są też z reguły ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. 


Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: i.lewandowska@rp.pl


Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,91686201095581 sekund.