VORTAL BHP
Aktualnie jest 945 Linki i 255 kategori(e) w naszej bazie
WARTE ODWIEDZENIA
 Co nowego Pierwsza 10 Zarekomenduj nas Nowe konto "" Zaloguj 26 listopada 2020
Kontakt z nami
Robert Łabuzek
+48 501700846
Masz problem z BHP,szukasz odpowiedzi z BHP?
Szybko otrzymasz poradę
zadzwoń  lub napisz na maila.Na stronie obecnie przebywa...

Obecnie jest 59 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.

Menu główne


Wpisz słowo i szukaj w serwisieDODAJ STRONĘ DO NASZEGO KATALOGU


BHP TESTY

BHP TESTY BHP TESTY

Google

Przeszukuj WWW
Szukaj z www.bhp.org.pl

NOWE PRZEPISY: OD 24/11/2007 zmiana rozporz.szkolenia BHP Autor : God
BHP  PRZEPISY  

BHP


24 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. z 24 października 2007r. Nr 196, poz. 1420.ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyNowe druki wprowadza od 24 listopada nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 196, poz. 1420). Do marca ubiegłego roku organizatorzy tych szkoleń (pracodawcy i specjalne jednostki) dokumentowali ich zakończenie zaświadczeniem określonym w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472).


Wzór nowego druku


Znaczną jego część uchyliło jednak rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216), które weszło w życie właśnie 1 marca ubiegłego roku. Przysporzyło ono firmom wielu problemów, gdyż określone w nim formy kształcenia i wzory zaświadczeń nie pasują w żaden sposób do szkoleń bhp. Nowela usuwa te braki. Zaproponowany przez nią wzór zaświadczenia można stosować do wszystkich form szkolenia bhp – patrz wzór niżej. Najważniejsze zmiany:


- definicje (w dodanym § 1a) wszystkich form szkolenia w zakresie bhp (instruktażu, kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego),


- definicja jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.


Nowe formy kształcenia


Nowela podaje też definicje wszystkich form szkolenia bhp. Są to:


- instruktaż – trwa nie krócej niż dwie godziny lekcyjne, umożliwia uzyskanie, aktualizację lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy oraz zachowania się w firmie w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,


- kurs – wynosi przynajmniej 15 godzin lekcyjnych, składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiających uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp,


- samokształcenie kierowane – pozwala uzyskać, aktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności bhp na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, m.in. pocztą, Internetem z jednoczesnym zapewnieniem konsultacji z wykładowcami,


- seminarium – nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych, pozwala uzyskać, aktualizować lub uzupełnić wiedzę i umiejętności z zakresu bhp.


Własna definicja


Zmienione rozporządzenie definiuje też jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. Są nimi:


- placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,


- szkoła ponadgimnazjalna,


- jednostka badawczo-rozwojowa, szkoła wyższa lub inna placówka naukowa,


- stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,


- osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej,jeżeli prowadzą działalność szkoleniową w dziedzinie bhp.Dotychczas rozporządzenie odsyłało w tej sprawie do przepisów o systemie oświaty.


Obowiązki organizatorów


Firmy prowadzące działalność szkoleniową w zakresie bhp (a także pracodawcy organizujący i prowadzący szkolenia bhp) powinny spełniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia, a więc:


opracować programy szkoleń dla określonych grup stanowisk – na podstawie ramowych programów podanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,


zapewnić wykładowców i instruktorów mających wiedzę, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia,


prowadzić szkolenia w odpowiednich warunkach lokalowych (chodzi głównie o wystarczającą powierzchnię i objętość pomieszczenia, w którym prowadzone jest szkolenie, oraz właściwą jego wentylację, oświetlenie i temperaturę w pomieszczeniu),


- zapewnić odpowiednie wyposażenie i środki dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia,


zapewnić właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.Rozporządzenie sprecyzowało też pojęcie „przygotowania dydaktycznego”. Oznacza ono ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla określonych uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych.


Bez cienia wątpliwości


Rozporządzenie zmienia także i uzupełnia przepisy budzące wątpliwości. Chodzi w szczególności o: - osoby uprawnione do prowadzenia instruktażu ogólnego (§ 10 ust. 2) – dodano do nich pracodawców, którzy sami wykonują zadania służby bhp, - prace, przy których zatrudnieni pracownicy powinni odbywać szkolenie okresowe co najmniej raz w roku (§ 15 ust. 1). Pracami tymi są te szczególnie niebezpieczne określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650, oraz DzU z 2007 r. nr 49, poz. 330),


- egzamin po szkoleniu okresowym powinien być przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia (§ 16). Taki wymóg jest konieczny, bo coraz częściej do przeprowadzania szkolenia okresowego stosuje się formę samokształcenia przez Internet i przeprowadza egzaminy na odległość (bez bezpośredniego kontaktu kursanta ze szkolącym), co uniemożliwia ocenę rzeczywistych efektów szkolenia.


Źródło : Rzeczpospolita

Komentarze

Wyświetlanie Sortowanie
Autor: antykomunista
| Data: 09.09.08, 12:31

Przeciez można egzaminować telefonicznie lub przez internet.

Tak nikt nie twierdzi że nie można


Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować. Zarejestruj lub zaloguj się
SERWIS PRACY NEXT-JOBS

PRACA INSPEKTOR BHP

INDIE byłem Tam w grudniu 2015


Studia Podyplomowe BHP WARSZAWA od 16 grudnia 2018


Bezpłatne Szkolenia BHP dla pracowników przez internet


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zobacz posłuchaj


Podyplomowe studia bhp zajęcia z 24 czerwca 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 24 maja 2015


Podyplomowe Studia BHP w Wakacje zajęcia z 16 maja 2015


Studia BHP od 14 maja 2017 w Wakacje Też przez Internet


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 21 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz1


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia2014cz2


Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 7 grudnia 2014

Nową edycje rozpoczynamy 19 listopada 2017

To jest pierwszy test zarejestrowania  naszych zajęć w sieci.
Tym sposobem każda osoba w necie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach bez względu na miejsce swojego pobytu. Osoby które nie były obecne 7 grudnia 2014 miały możliwość oglądania przekazu na żywo a teraz mają wgląd w nagranie.
Następne nasze zajęcia mamy  w niedzielę 14 grudnia 2014 i będziemy przekazywać  w całości od początku zajęć.
Dzięki tej formie przekazu możesz słuchać naszych zajęć w samochodzie i oglądać leżąc w łóżeczku.
Temat następnych zajęć   : Wypadki przy pracy
ZAPRASZAM wszystkich a osobom zainteresowanym dam linka do transmisji online na żywo.
Nagranie jest technicznym  Testem możliwości a  w przyszłych  transmisjach  będziemy dążyć do ciągłego  doskononalenia.

Pytania w trakcie zajęć można będzie zadawać dzwoniąc po nr
501-700-846 pod tym numerem też zapisujemy na studia koszt 4500 zł

Podyplomowe Studia BHP zajęcia z 14 grudnia 2014częśćtrzecia


Centrum Studiów Podyplomowych Kraków


Cookies pliki

Na naszych stronach  są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.  Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

KATALOG SZKOLEŃ


Jak Lato to Lato z Salezjanami

.


Kodeksy Pracy -Karny -Cywilny


Kategorie


Ostatnie artykuły


POZWOLENIA ZINTEGROWANE-HANDEL CO2


Polecamy ebookiBHP EKSPERT Sp.z o.o. UWAGA adres do korespondencji: BHP EKSPERT 31-972 KRAKÓW os.Szklane Domy 1/215

NIP 678-315-47-15 bhpekspert@gmail.com
tel.kom.(0)501-700-846
Tworzenie strony: 0,89662909507751 sekund.